Commissiemanager

Commissiemanager activeren
De comissiemanager is een extra betaalde module die afgenomen kan worden. Middels deze module kun je vastleggen wat de inkomsten zijn, maar ook wat je moet ...
Di, 30 Nov, 2021 om 8:44 PM
Inrichten commissies: inkomend
Allereerst ga je vastleggen wat jij uitbetaalt krijgt vanuit jouw leverancier/partner zodra een sale netto is geworden. Ga hiervoor naar 'Commissies'...
Di, 30 Nov, 2021 om 8:43 PM
Inrichten commissies: uitgaand
De commissies die je moet gaan uitbetalen aan jouw partners/verkopers worden vastgelegd in een zogeheten 'commissieplan'. In tegenstelling tot de in...
Di, 30 Nov, 2021 om 8:16 PM
Vastleggen van de looptijd
Omdat er bepaalde commissies gebaseerd kunnen zijn op de looptijd, is het van belang dat je in de producten de looptijd inricht. Ga hiervoor naar 'Produ...
Wo, 1 Dec, 2021 om 9:04 PM
Prijsafspraken vastleggen
Een prijsafspraak kan worden toegevoegd bij jouw inkomsten of uitgaven. Zo kun je bepalen welke prijsafspraken voor jou gelden (wat krijg jij van een levera...
Wo, 1 Dec, 2021 om 9:02 PM
Organisaties en verkopers: koppelen van commissieplannen en afwijkende instellingen
In het artikel inrichten 'Commissies: uitgaand' heb je gelezen hoe er commissieplannen kunnen worden aangemaakt. Zoals je hebt gezien kan er een sta...
Di, 30 Nov, 2021 om 8:27 PM
Inlezen van het standaard jaarverbruik (SJV)
Als er prijsafspraken zijn gemaakt op basis van het aantal kWh of m3, dan zal er gebruik gemaakt moeten worden van de SJV's. De SJV's kunnen binnen ...
Wo, 1 Dec, 2021 om 9:22 PM
Sales als netto definiëren
Binnen Salesdock wordt gewerkt met transactiestatussen. Om te kunnen bepalen of een sale uitbetaald moet gaan worden (dus van bruto naar netto), moet deze g...
Wo, 1 Dec, 2021 om 9:15 PM
Genereren van betaalspecificaties
Binnen 'commissies' kan bij het onderdeel 'instellingen' standaard waarden ingericht worden, waar je eventueel op organisatie- en gebruikers...
Di, 30 Nov, 2021 om 8:38 PM