Een prijsafspraak kan worden toegevoegd bij jouw inkomsten of uitgaven. Zo kun je bepalen welke prijsafspraken voor jou gelden (wat krijg jij van een leverancier), maar ook welke afspraken gelden voor de verkopende partijen.


Zodra je klikt op 'Prijsafspraak toevoegen', dan zie je dat je een aantal opties hebt.


Per site: je kunt aangeven welk bedrag je per site/vestiging krijgt (ook in het geval je gebruik maakt van multisites).

Per EAN: je kunt vastleggen welk bedrag er uitbetaald wordt per EAN code.

Per stroom EAN: als je afwijkende bedragen krijgt voor een stroom- of gas EAN, dan kun je ervoor kiezen om de commissie specifiek voor een stroom EAN vast te leggen.

Per gas EAN: als je afwijkende bedragen krijgt voor een stroom- of gas EAN, dan kun je ervoor kiezen om de commissie specifiek voor een gas EAN vast te leggen.

Per kWh: als er commissies zijn afgestemd waarbij je op basis van kWh uitbetaald. Let op: je kunt hierbij gebruik maken van de SJV.

Per m3: als er commissies zijn afgestemd waarbij je op basis van m3 wordt uitbetaald. Let op: je kunt hierbij gebruik maken van de SJV.

Per vaste kosten: als je commissies krijgt op basis van het vastrecht.

Per vaste kosten stroom: als je afwijkende bedragen krijgt voor het vastrecht op stroom of gas, dan kun je ervoor kiezen om de commissie specifiek voor het vastrecht voor stroom vast te leggen.

Per vaste kosten gas: als je afwijkende bedragen krijgt voor het vastrecht op stroom of gas, dan kun je ervoor kiezen om de commissie specifiek voor het vastrecht voor gas vast te leggen.

Per energie - Totale contractwaarde: als je een bepaald bedrag krijgt over de totale contractwaarde van de looptijd. Stel het contract is €3000,- waard over 3 jaar, dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je hier 10% van krijgt.

Per energie - Contractwaarde 1e jaar: als je een bepaald bedrag krijgt over de contractwaarde van het eerste jaar. Stel het contract is €700,- waard over het eerste jaar, dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je hier 10% van krijgt.
Condities


Daarnaast kan er gewerkt worden met condities. Middels condities kun jij per prijsafspraak vastleggen aan welke conditie er voldaan moet worden alvorens je het bedrag van de prijsafspraak uitbetaald krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld inrichten dat je prijsafspraak 1 alleen krijgt als het aantal kWh kleiner is dan 1000 kWh, prijsafspraak 2 als dit tussen de 1000 en 2000 kWh ligt en prijsafspraak 3 als het hoger is dan 3000 kWh. Klik hiervoor op 'Conditie toevoegen' onder de desbetreffende prijsafpraak. Je ziet dat je hier een aantal zaken en combinaties kan toevoegen.In onderstaande situatie is ingericht dat deze prijsafspraak gebruikt wordt als het stroomverbruik lager is dan 1000 kWh.


Meerdere  prijsafspraken toevoegen


In het voorgaande voorbeeld is er gesproken over 3 prijsafspraken: <1000 kWh, 1000-2000 kWh en >3000 kWh. In deze situatie dienen er dus 3 prijsafspraken aangemaakt te worden met de bijbehorende conditie. Zodra je een prijsafspraak hebt toegevoegd, dan kun je vervolgens een nieuwe prijsafspraak toevoegen door op 'Prijsafspraak toevoegen' te klikken.Je ziet vervolgens dat de eerder aangemaakte prijsafspraak blijft staan en je een nieuwe kunt toevoegen.


Herhalingen


Wil je dat een commissie gedurende een bepaalde periode herhaald wordt? Dan kun je de prijsafspraak herhalen. Klik hiervoor op 'Herhaal commissie'. Je kunt vervolgens de periode bepalen (bijvoorbeeld maandelijks) en de frequentie.