Stappenplan configuratie

Bijlagen meesturen bij retentie
Voor bestaande klanten is het niet altijd wenselijk om bijlagen mee te sturen.  Om deze reden heb je in de "retentie" flow de mogelijkheid om ...
Wo, 23 Aug, 2023 om 4:09 PM
Bestanden uploaden bij offerte
Een agent heeft de mogelijkheid om zelf bestanden toe te voegen bij de offerte. Dit mogen maximaal 3 bestanden zijn van het type .pdf. Deze optie moet word...
Wo, 23 Aug, 2023 om 4:19 PM
Validatie d.m.v. regex
Voor validaties van productvragen en/of formulier elementen kun je gebruik maken van regex. Hiermee kun je voorkomen dat er een ongeldige waarde wordt ingev...
Do, 6 Apr, 2023 om 2:17 PM