Voor validaties van productvragen en/of formulier elementen kun je gebruik maken van regex. Hiermee kun je voorkomen dat er een ongeldige waarde wordt ingevoerd. Wel goed om te weten dat een regex niet daadwerkelijk checkt of bijvoorbeeld een ingevoerd e-mailadres bestaand is. De regex controleert in dit geval of er eerst een waarde is ingevuld gevolgd door een @ ,wederom een waarde en tot slot een punt (.) en weer een waarde. Online zijn verscheidene handleidingen te vinden hoe regex samengesteld kan worden.


Veelgebruikt:


Bouwjaar (beginnend met 19 of 20): /^(19|20)\d{2}$/

Voornaam (startend met een hoofdletter): /^[A-Z]+[a-zA-Z]*$/

Alleen kleine letters toestaan: /^[a-z0-9_\-]/

Telefoonnummer = /^[0]{1}[0-9]{2}[0-9]{3}[0-9]{4}$/

Postcode = /^[0-9]{4}[a-zA-Z]{2}$/

E-mailadres = :/[^@]+@[^\.]+\..+/

Alleen letters en een spatie (bijvoorbeeld voor- en/of -achternaam) = /^[a-z ]+$/i