In de flow kun je instellen of je daar het telefoonnummer van de leverancier, verkopende partij of een vast telefoonnummer wil tonen. Ga naar instellingen>flows en open de desbetreffende flow. Bij het kopje 'contractant' kun je vervolgens het volgende instellen:


1. Verkoper.

2. Leverancier.

3. Flow. In dit geval kun je een 'vast' telefoonnummer erin zetten, die altijd hetzelfde zal zijn (ongeacht de leverancier of de verkopende partij).