In de flow kun je instellen of je daar het telefoonnummer van de leverancier, verkopende partij of een vast telefoonnummer wil tonen. Ga naar flows en open de desbetreffende flow. Bij het kopje 'contractant' kun je vervolgens het volgende instellen:


1. Verkoper.

2. Leverancier.

3. Flow. In dit geval kun je een 'vast' telefoonnummer erin zetten, die altijd hetzelfde zal zijn (ongeacht de leverancier of de verkopende partij).