Elementen toevoegen

Na het opslaan van een nieuw toegevoegd formulier kun je starten met het toevoegen van elementen zoals vragen, titels, etc.

 • Maak een element aan en kies vervolgens uit een type element. Je hebt de keus uit de volgende types:
  • Tekstregel: Vrij tekstveld van één regel.
  • Tekstveld: Tekstveld waar je meer data in kwijt kan.
  • Meerkeuze (één keuze): Je kunt hier per regel een antwoordoptie toevoegen, van waaruit maar 1 optie gekozen mag worden;
  • Meerkeuze (meerdere keuzes mogelijk): Je kunt hier per regel een antwoordoptie toevoegen, van waaruit meerdere opties gekozen mogen worden.
  • Checkbox: Als je wil dat er een vraag of opmerking 'aangevinkt' kan worden (wordt weergegeven door een 'schuifje');
  • Datum: Hier kun je een datumveld laten uitvragen;
  • Bestand: Je kunt één of meerdere PDF's, afbeeldingen of .csv/excel files laten uploaden;
  • Prijs.
  • Handtekening: Je kunt de relatie een handtekening laten zetten (bijvoorbeeld ter akkoord);
  • Relatie lookup: Of je een relatie wilt kunnen opzoeken die al in het systeem staat. Dit zorgt ervoor dat je het formulier bijvoorbeeld kunt koppelen aan een bestaande relatie.
  • E-mail: Een e-mail element die checkt of het ingevoerde de format van een e-mailadres heeft.
  • Je hebt de mogelijkheid om de opmaak van een formulier te bepalen (o.a. kopteksten en paragrafen). Dit zorgt ervoor dat je het formulier kunt stylen met bijvoorbeeld gewenste 'onderdelen'. Deze opmaak kun je zelf vormgeven onder 'Instellingen' in een formulier.

 • Per invul element kun je vervolgens aangeven of het een verplicht in te vullen element is en of deze moet worden ingevuld door een verkoper (Agent) of door een klant (Klant). Formulier laten invullen door een klant


Elementen bewerken

 • Klik op het element in het formulier in de backend om instellingen aan te passen.
 • Klik op de checkbox in het overzicht van elementen en klik op Kloon om het element met diens instellingen te dupliceren, of klik op Verwijderen om het element direct uit het overzicht te verwijderen.
 • Om de volgorde van elementen aan te passen klik je op het icoon naast de checkbox en houd je deze ingedrukt. Versleep vervolgens de regel naar de juiste plek. Elementen weergeven op basis van antwoorden

 • Geef aan een specifiek element standaard verplicht en zichtbaar moet zijn. Bij Condities kun je invullen of de vraag alleen mag tonen onder bepaalde voorwaarden (denk hierbij dat de vraag alleen zichtbaar wordt als je een bepaald antwoord hebt gegeven op een vorige vraag). in dit laatste geval zet je 'Verplicht' en 'Zichtbaar' bovenin uit, en zet je de verplichting en zichtbaarheid bij 'Acties' aan. Klik hier voor meer informatie over condities.LET OP:
Controleer of je geen tegenstrijdige condities invult. Als een element niet zichtbaar is of wordt, controleer dan de zichtbaarheid van een element voor en na een conditie. Als beide op 'niet zichtbaar' staan, zal deze ook nooit zichtbaar worden.
Antwoord validaties instellen

 • Je kunt per element validaties instellen. Bij validaties kun je aangeven of je wil dat het antwoord aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Door dit in te stellen verplicht je de gebruikers om het antwoord in te vullen naar jouw wensen, wat de foutgevoeligheid verlaagt. Klik hier voor meer informatie over validaties.


Meer over formulieren...