Steam connect is call center software waarmee bedrijven telesales, klantenservice, webcare en fondswerving kunnen uitvoeren. Daarin worden meerdere kanalen ondersteunt waaronder inbound & outbound bellen, email, chat, sms, etc.


Salesdock heeft een integratie met Steam. Met deze integratie is het mogelijk om informatie vanuit Steam naar Salesdock te versturen (te pushen). Het opzetten van de integratie bestaat uit twee delen, een gedeelte aan de kant van Salesdock, en een gedeelte aan de kant van Steam. Zodra de integratie succesvol is opgezet zullen agents in Steam een extra knop krijgen, waarmee ze de data van één belrecord naar Salesdock kunnen sturen.


Hierdoor hoeft een agent de informatie niet meer over te typen. Dit zorgt voor kwalitatieve data en een efficiënter proces voor de agent.


Installatie

Om een integratie tussen Steam en Salesdock op te kunnen zetten heb je 3 gegevens van je Salesdock-acocunt nodig:


  1. Salesdock accountnaam
  2. Salesdock gebruikersnaam
  3. Salesdock API key


Salesdock accountnaam

De salesdock accountnaam kun je in de Admin portaal vinden via Account > Algemeen > Account > URL. Het betreft het gedeelte na de slash (/). In de onderstaande afbeelding dus 'demo'.Salesdock gebruikersnaam

Maak hiervoor een nieuwe gebruiker aan. Dit via Account > Gebruikers > Toevoegen. De gebruiker dient de rol Beheerder te krijgen. De gebruikersnaam die je voor deze gebruiker gebruikt heb je dus nodig voor je Steam integratie.


Nadat je de gebruiker hebt aangemaakt dien je deze de juiste rechten te geven. Zoek de gebruiker op via Account > Gebruikers > Klik op de gebruiker en klik bij het veld 'Rol' aan de rechterkant op Manage permissions.De gebruiker dient maar 1 of 2 rechten te krijgen, en dat is de api.concepttransaction (om data te prefillen voor sales) en/of  api.conceptlead (om data te prefillen voor leads). Stel deze in, en klik op Opslaan. Het zou er nu als volgt uit moeten zien:
Salesdock API key

Je hebt nu succesvol een gebruiker aangemaakt voor de integratie met de juiste rechten. Nu dienen we voor deze gebruiker een API key te generen. Zoek de gebruiker op via Account > Gebruikers > Klik gebruiker. Klik dan aan de rechterkant op Acties > API Token > Genereer.

Druk op Kopieer om de token te kopieren en laat het schuifje 'Dit API token wordt gebruikt in een Salesdock integratie'. en het schuifje 'Zet IP whitelisting aan' uit. Let op dat het token hierna niet meer getoond zal worden. Nadat je de token gekopieerd hebt, en ergens op een veilige plek hebt opgeslagen (een wachtwoord manager bijvoorbeeld) dien je nog wel op Sla token op te drukken. Doe je dat niet dan zal de token niet opgeslagen worden.


Voor een uitgebreid artikel over het aanmaken van gebruikers lees het artikel Gebruikers toevoegen.


Steam integratie


Je hebt nu alle gegevens (accountnaam, gebruikersnaam, apikey) om in Steam de integratie op te zetten.


Connectie opzetten


De in de vorige stap verkregen accountnaam en API key dienen te worden ingevuld onder de klant in Steam-connect. Dit doen we voor de klant die gekoppeld staat aan de campagne waar we Salesdock willen gebruiken. Na het opslaan van de gegevens zal de API key worden gevalideerd, zodat je zeker weet dat de juiste gegevens zijn ingevuld.


Velden instellen


Vervolgens willen we de velden koppelen aan Salesdock, zodat wat wordt ingegeven in Steam-connect ook zichtbaar is in de Salesdock widget en vice versa. Deze boxPIDs kunnen gekoppeld worden in de campagne onder het kopje "Salesdock". Let op: Voor de velden die moeten bestaan uit een selectlijst staat dit aangegeven onder type. De opties zelf kunnen elke naam krijgen, maar de exportvalues hiervoor staat beschreven en moeten exact hetzelfde zijn (hoofdletter gevoelig). Dit betekent dat bijvoorbeeld voor het veld "Gender" u de opties bijvoorbeeld "Man" en "Vrouw" kunt noemen, maar dat de exportvalues voor de opties "male" en "female" dienen te zijn. De exportvalue kan ingevuld worden in de campagne builder op dezelfde plek als waar de optienaam gekozen wordt. Hieronder staan specifieke velden beschreven met extra uitleg indien nodig. Voor de koppeling zijn de velden "Source" en "Source_id" verplicht.
Salesdock widget

Zodra alle voorgaande stappen zijn doorlopen kan de agent gebruik maken van de Salesdock widget in het agent scherm. De widget kan geopend worden door aan de linker kant te klikken op het Salesdock logo.


Zodra de Salesdock widget geopend is kan de agent de ingevulde gegevens aanpassen en versturen naar Salesdock. De veldnamen aan de linkerkant zijn de captions die gebruikt worden voor de gelinkte boxPID's. Heet het veld "Voornaam", dan zal dit ook zichtbaar zijn aan de linkerkant.


Gegevens die de agent wijzigt in de linkerkant van deze widget zullen ook gewijzigd worden in het record in Steam-connect. Nadat de agent doorgaat zal deze de eerste keer altijd eerst een login scherm krijgen.

Na de initiële login zal de agent het bekende Salesdock scherm te zien krijgen, ook voor de records die erna volgen. Vanaf hier kan de agent dus vanuit 1 scherm (Steam-connect) doorgaan met de bekende Salesdock flow.


Mocht je vragen hebben neem dan contact op met support van Salesdock of die van Steam.