LET OP: deze rol kan momenteel alleen op aanvraag beschikbaar gemaakt worden. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar support@salesdock.nlIntroductie:

Naast de rollen Agent, Teamleider, OrganisatieAdmin, Admin en Eigenaar (zie voor meer informatie rollen) kent Salesdock ook de rol "Leverancier". Met deze rol kun je er o.a. voor zorgen dat de user alleen maar sales kan zien van de leverancier waaraan de user gekoppeld is. 


Gebruiker koppelen aan één of meerdere leveranciers:

  • Open de gebruiker nadat je deze met rol "leverancier" hebt aangemaakt, en klik op "Beheer rechten".

Een gebruiker met de rol leverancier kan alleen aangemaakt worden door een gebruiker met rol Eigenaar en Beheerder. Een organisatiebeheerder en teamleider heeft deze mogelijkheid niet.Leverancier permissies:

  • Bij het blok "Leverancier permissies" kun je instellen tot welke leveranciers de gebruiker toegang heeft.


  • Nadat je dit hebt ingesteld, zal de gebruiker op basis van bovenstaand voorbeeld bij "Transacties" alleen maar sales zien van leverancier Salesdock Isolatie en Salesdock zonnepanelen.

Status permissies:

  • Bij het blok "Status permissies" kun je instellen bij welke statussen de sales zichtbaar zijn voor de user.  • Nadat je dit hebt ingesteld, zal de gebruiker op basis van bovenstaand voorbeeld bij "Transacties" alleen sales zien van leverancier Salesdock Isolatie en Salesdock zonnepanelen waarbij de status Nieuw, Voltooid of Geaccepteerd is.


Rechten (Autorisaties functionaliteiten) voor de rol Leverancier

Een user met de rol Leverancier heeft alleen toegang tot tabblad "Dashboard" en "Transacties". Wanneer deze user een sale opent, dan heeft de user maximaal onderstaande "acties" tot zijn beschikking. 
Rechten configureren

Wanneer je de gebruiker hebt geopend en je klikt op "Beheer rechten", dan kun je bij het blok "Autorisaties functionaliteiten" de rechten voor de gebruiker instellen. Hieronder vindt je een overzicht van de rechten die je kunt toevoegen of afnemen afhankelijk of je de rechten instelt op basis van "Inclusief" (niks behalve wat je toevoegt) of "Exclusief" (alles behalve wat je afneemt") Zie voor meer informatie 

  • transaction.updatestatus = mogelijkheid om status te updaten
  • transaction.rejectoffer = mogelijkheid om een sale te weigeren en mogelijkheid om weigering ongedaan te maken
  • transaction.extendofferexpiry = mogelijkheid om geldigheidsduur offerte te verlengen
  • transaction.assignuser = mogelijkheid om sale toe te wijzen aan een user