Relaties kunnen op verschillende manieren aangemaakt worden in Salesdock, bijvoorbeeld handmatig door een relatie aan te maken in de admin of agent portal of via onze API. Wanneer je een Offerte of Bestelling maakt voor een klant dan wordt hier automatisch een relatie voor aangemaakt.


Default waarde instellen op Accountniveau

Via Account>>Algemeen>>Relaties kun je de default waarde instellen welke zichtbaarheid een relatie moet krijgen nadat deze automatisch door Salesdock wordt aangemaakt na het maken van een Offerte of Bestelling. De instelling heeft ook invloed op de default waarde voor handmatig aangemaakte relaties.
Default waarde instellen op Organisatieniveau

Wat je instelt op Accountniveau geldt vervolgens voor alle organisaties en gebruikers. Je kunt hier van afwijken wanneer de situatie hierom vraagt. Hiervoor ga je naar Account>>Organisaties>>Organisatie openen>>Relaties


Zet het schuifje 'Gebruik instellingen account' uit en selecteer de gewenste zichtbaarheid.