Via 'apps' kan een app geïnstalleerd worden om klanten aan te maken bij 2Solar. In de uitlevering worden er een aantal zaken meegestuurd. De 2Solar app kan gebruikt worden voor alle flows. 


 • Client status ID
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Geslacht
 • Initialen
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam
 • Stad
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Referentienummer (Salesdock order ID)
 • Jaarlijks verbruik
 • Aantal panelen
 • Of de klant het aantal panelen weet
 • Schatting van het aantal panelen dat op het dak passen
 • Pakketprijs
 • Betaalwijze
 • Aanbetalingsdatum
 • Leadtype ID


 1. Ga naar 'apps' en installeer de 2Solar app.2. Open vervolgens de 2Solar app, waar je een aantal gegevens dient in te vullen.


 • API sleutel: deze kun je aanmaken in de 2Solar applicatie/aanvragen bij 2Solar.
 • Client status ID: dit is de waarde die met de sale wordt meegegeven. Op basis van deze waarden worden ook de salestatussen opgehaald bij 2Solar.


Let op: 2Solar moet je toegang geven tot 3 eindpunten om alles te kunnen gebruiken:


1. Orderstatussen die in 2Solar staan: /status (GET). Als dit niet is gedaan, dan kun je ook geen mapping van statussen doen (zoals het client ID; die blijft dan leeg).

2. Het ophalen van statussen van aangemaakte klanten: /person (GET)

3. Het aanmaken van klanten bij 2Solar: /person (POST)
3. Stel vervolgens in of je de verwerking aan wil zetten en onder welke condities:


 • Ingeschakeld: zorgt ervoor dat de app gebruikt kan gaan worden.
 • Automatische orderverwerking: indien de sales direct aangeleverd moeten worden.
 • Vertraging bij verwerking (in combinatie met automatische orderverwerking): indien de sales vertraagd aangeleverd moeten worden (bijvoorbeeld een dag na tekenen).
 • Status na succesvol verwerken: welke status een sale moet krijgen als deze succesvol is aangeleverd. De standaard status is 'verzonden', maar hier kun je (indien gewenst) een andere status inzetten.
 • Leveranciers: indien je de verwerking alleen voor bepaalde leveranciers wil activeren. Indien deze leeg blijft, dan zal het voor alle leveranciers aangeleverd worden.
 • Organisaties: indien je de verwerking alleen voor bepaalde verkopende organisaties wil activeren. Indien deze leeg blijft, dan zal het voor alle organisaties aangeleverd worden.
 • Flows: indien je verwerking alleen voor bepaalde flows wil activeren. Indien deze leeg blijft, dan zal het voor alle flows aangeleverd worden.


4. Geef aan of statussen automatisch bij 2Solar opgehaald moeten worden. Zet het vinkje onder 'status updates' dan aan5. Voor de betaalwijze en aanbetalingsdatum kunnen productvragen gekoppeld worden. Mocht je deze nog niet hebben aangemaakt, dan kan dat via producten>productvragen. Op deze pagina kan je ook via een koppeling aangeven welk leadtype bij de sale hoort. Dit kan je het makkelijkst instellen via een leverancier extra veld. 

Let op: Als je het leadtype ID niet inricht dan zullen alle leads als zonnepanelen leads gezien worden door 2Solar.

6. Statuskoppeling


De statussen die op de desbetreffende omgeving bij 2Solar zijn ingericht zullen in het tabblad 'Statuskoppeling' kunnen worden ingericht; deze worden, mits autorisaties goed zijn ingericht, kunnen worden opgehaald. Aan de linkerzijde vind je de statussen bij 2Solar, aan de rechterzijde kun je inrichten welke statussen je wil ophalen en welke status deze in Salesdock moet krijgen. In onderstaand voorbeeld zal een lead die de status 'Voorbeeld' heeft bij 2Solar, de status 'Geverifieerd' in Salesdock krijgen.
Let op: statussen worden 1 keer per dag opgehaald bij 2Solar (na middernacht)


7. Extra velden meesturen


Bij 2Solar kan, net zoals bij Salesdock, extra velden worden aangemaakt die gevuld kunnen worden met bepaalde data (dit zijn 'ra_' velden bij 2Solar). Omdat deze extra velden niet opgehaald kunnen worden uit de API van 2Solar, kunnen deze niet koppelbaar worden gemaakt zoals bij bijvoorbeeld statussen wordt gedaan. In het veld 'Vrije tekst mapping' (pagina 'instellingen') kun je daarom zelf een bepaalde mapping doen, waar je wel een klein beetje moet programmeren;). Voorbeeld: je wil de naam van de verkoper en de verkopende organisatie meesturen, dan zal je bij 2Solar extra velden hiervoor kunnen maken. De benaming van deze velden moet je gebruiken om de data mee te sturen. Let op: deze veldbenamingen zijn bij Salesdock niet bekend en moeten dus uit 2Solar worden gehaald. Voorbeeld aangemaakte velden bij 2Solar:


Oorspronkelijke verkopende organisatie: ra_naam_verkooporganisatie
Oorspronkelijke verkoper: ra_naam_verkoper


Je zal dan onderstaande moeten toevoegen (let hierbij op de opmaak, omdat het in JSON moet worden aangeleverd):


{

"ra_naam_verkooporganisatie": "{{organisation.originalName}}",

"ra_naam_verkoper": "{{agent.originalFullName}}"

}


Alles wat je onder 'variabelen' vindt (zie screenshot hieronder) kun je meesturen naar 2Solar, zolang hiervoor maar bijbehorende extra velden bij 2Solar zijn aangemaakt.