Rapportages:

Afhankelijk van de ingestelde rechten kan een 'organisatie admin' toegang krijgen tot rapportages van de organisatie(s) waarvan hij/zij de 'organisatie admin' is. Dit geldt voor rapportages m.b.t. transacties maar ook rapportages m.b.t. de leadsmodule indien deze is ingeschakeld. 


Ingestelde rechten:

Of je daadwerkelijk toegang hebt rapportages hangt af van de ingestelde rechten. Dit kan zijn:

  • Standaard = geen toegang tot rapportage
  • Alle = wel toegang tot rapportage
  • Inclusief = geen toegang tot rapportage alleen wanneer je deze rechten toevoegt. Hoe je dit moet doen wordt verderop uitgelegd 
  • Exclusief = wel toegang tot rapportage tenzij je deze rechten ontneemt. Hoe je dit moet doen wordt verderop uitgelegd


Verschillende niveaus voor het instellen van de rechten

Je kunt de rechten op 3 niveaus instellen namelijk account-, organisatie- en gebruikersniveau

  • Salesdock kijkt als eerste naar de instellingen onder Account>>Algemeen>>Autorisaties Functionaliteiten  • Vervolgens kun je op organisatieniveau afwijken van wat je op accountniveau hebt ingesteld. Hiervoor ga je naar Account>>Organisaties>>Organisatie openen>>Autorisaties Functionaliteiten  
  • Wanneer je het schuifje uitzet kun je afwijken van wat op accountniveau is ingesteld  • Tot slot kun je de rechten zelfs per gebruiker laten afwijken. Hiervoor ga je naar Account>>Gebruikers>>gebruiker openen>>Beheer rechten

  • Ook hier dien je het schuifje uit te zetten indien je wilt afwijken van de instellingen op organisatieniveau
Rechten toevoegen of ontnemen

Zoals eerder aangegeven in dit artikel heeft iemand met 'standaard' rechten GEEN toegang tot de rapportages en iemand met 'alle' rechten WEL toegang tot de rapportages van zijn organisatie(s)


Rechten toevoegen aan een organisatie admin d.m.v. 'inclusieve rechten'

Een organisatie admin met rechten ingesteld op 'inclusief' heeft standaard GEEN toegang tot rapportage. Wil je dat de gebruiker dit wel mag gebruiken dan voeg je onderstaande rechten toe.

 

reports

reports.salessummary

reports.usersummary

reports.productsummary

reports.organsatiesamenvatting


En indien de leadsmodule is ingeschakeld:


reports.leadsworkinghours

report.leadsstatus

report.leadssummary
Rechten ontnemen van een organisatie admin d.m.v. 'exclusieve rechten'

Een organisatie admin met rechten ingesteld op 'exclusief' heeft standaard WEL toegang tot rapportage. Wil je dat de gebruiker geen toegang heeft tot de rapportage ontneem dan juist bovenstaande rechten.