Gebruikers kunnen na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch gedeactiveerd worden. Er zijn hierbij twee situaties:


  1. Gebruikers die rechtstreeks op jouw omgeving werken.
  2. Gebruikers die via een koppeling (API) met jouw omgeving werken.


In beide situaties wordt in Salesdock bijgehouden of er activiteit is geweest. Zo niet, dan wordt de desbetreffende gebruiker automatisch gedeactiveerd op het door jou gewenste moment. De inrichting hiervoor kan middels de volgende stappen:


  1. Ga naar 'Account' en klik op 'Beveiliging'.
  2. Zet het schuifje 'Deactiveer inactieve gebruikers' aan.
  3. Selecteer de periode van inactiviteit waarna de gebruikers gedeactiveerd moeten worden (uitgedrukt in dagen).Zodra je het gewenste aantal dagen hebt opgeslagen zal er een lijst beschikbaar zijn, waar je realtime kunt zien welke gebruikers op het punt staan om gedeactiveerd te worden. Desbetreffende gebruikers zullen dagelijks automatisch gedeactiveerd worden.Let op: de inactiviteit wordt vanaf 22-03-2021 bijgehouden in Salesdock. Dit betekent dus dat het kan zijn dat iemand al langer inactief is vóór deze datum. Voorbeeld: je zet de instelling, zoals in het voorbeeld, op 14 dagen. Dit betekent dat desbetreffende gebruikers op 05-04-2021 gedeactiveerd zullen worden.