Ja, binnen het product (producten-->open het product-->algemeen) kun je aangeven op basis van welk BAG resultaat je een propositie wilt tonen: altijd (ongeacht het BAG resultaat), bij minimaal een zakelijke functie óf als er geen woonfunctie aanwezig is. Ditzelfde kun je ook doen voor SoHo proposities: zodra je het schuifje aanzet dat het om een SoHo propositie gaat, heb je de mogelijkheid om aan te geven dat het product altijd, bij een woonfunctie of een combinatiefunctie getoond moet worden.