De netbeheerders en bijbehorende tarieven worden door Salesdock onderhouden.