Er zijn twee dingen van belang: het product moet actief/zichtbaar zijn (ga naar 'producten' en open het product) én de rechten moeten goed staan. De rechten kun je organisatieniveau via 'Account' --> 'Organisaties' beheren (alle gebruikers onder die organisatie hebben dan dezelfde rechten). Deze rechten kun je eventueel ook op gebruikersniveau inrichten ('Account' --> 'Gebruikers'). Let op: bij energie-gerelateerde proposities is het BAG resultaat op een postcode soms ook nog van belang om een propositie wel of niet te tonen.