Dit kan twee dingen betekenen: een order is via een koppeling afgewezen (in- of extern) óf iemand heeft de status handmatig op 'Actie vereist' gezet. In beide gevallen betekent dit dat er iets met de desbetreffende transactie moet worden gedaan, omdat deze bijvoorbeeld foutieve informatie bevat.