Als je via de koppeling (extern of via een interne integratie) geen statusterugkoppelingen krijgt en je dus zelf de statussen moet bijhouden, dan heb je de mogelijkheid om via 'Transacties', na het aanklikken, op 'Update' te klikken. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om via 'Transacties'-->'Import'  een importbestand te uploaden, die ordernummers en bijbehorende statussen bevat.