Salesdock biedt de mogelijkheid om organisaties aan te maken. Door organisaties aan te maken kun je per partner aangeven wat zij mogen aanbieden, wat er op de klantcommuicatie komt te staan, hoe de salesflow er voor hun uit ziet, etc. Kortom: je bent flexibel.


 • Ga naar 'Account' en klik op 'Organisaties';
 • Klik op 'Toevoegen';
 • Geef de organisatie een naam en geef aan of de organisatie een contractant is. Deze instelling bepaald of zij degene zijn waar een klant een contract mee aan gaat. Zo ja, zet dan 'Contractant' op 'Ja'. Zodra je deze instelling op 'Ja' zet, dan zijn de meeste contactinformatie-velden verplicht (bedrijfsnaam, e-mail, contactpersoon, postcode en huisnummer, straatnaam en plaats). De reden hiervan is dat de contactgegevens op de klantcommunicatie (de PDF met het contract) zal kunnen ontvangen en je deze gegevens kan configureren in de e-mails die naar klanten worden verstuurd;
 • Voeg het logo toe;
 • Zodra je de velde hebt ingevuld kun je de organisatie openen en een aantal velden inrichten.
  • Flows: welke flows een organisatie mag zien. Mag de organisatie bijvoorbeeld alle flows zien, mogen zij bijvoorbeeld alleen zonnepanelen verkopen?
  • Productrechten: hier kun je aangeven welke producten zij mogen verkopen. Let op: producten vallen altijd onder een flow, dus de organisatie moet rechten hebben tot de flow waar deze producten in staan én de producten zelf.
  • Formulierrechten: je kunt hierbij aangeven of een organisatie alle formulieren mag aanbieden. Let op: de organisatie moet ook rechten hebben om 'Formulieren' te kunnen aanbieden. Deze optie komt later ter sprake.
  • Transacties: je kunt hierbij aangeven welke transacties een organisatie mag uitvoeren en of zij rechten hebben tot de functionaliteit 'formulieren' (zie het vorige punt). Standaard staat het schuifje 'Use account value' aan. Deze instelling kijkt dus wat je onder 'Account' --> 'Algemeen' hebt ingericht. Heb je algemeen ingericht dat iedereen directe bestellingen en offertes mag plaatsen, maar wil je dat de desbetreffende organisatie dit niet mag? Dan kun je het schuifje 'uit' zetten en de instelling aanpassen. Je hoeft uiteraard niks aan te passen als de organisatie de generieke instellingen mag blijven gebruiken.
  • Verificatie: hierbij geldt min of meer hetzelfde als hiervoor. Standaard wordt er naar de instellingen in de flow gekeken ('Instellingen' --> 'Flows'). Wil je dat de organisatie van deze instelling afwijkt (organisatie A moet bijvoorbeeld een handtekeningverificatie hebben in plaats van een e-mail verificatie)? Dan kun je het schuifje uit zetten en de instelling aanpassen. Je hoeft uiteraard niks aan te passen als de organisatie de generieke instellingen mag blijven gebruiken.
  • Confirmation e-mail: hier kun je instellen of je een bevestingsmail wilt versturen voor de desbetreffende organisatie. Standaard staat de 'flow' waarde actief, die bepaald of het meegestuurd moet worden of niet. Wil je een uitzondering op de waarde die ingesteld staat voor de organisatie? Dan kan het schuifje uitgezet worden en de waarde worden aangepast.
  • E-mails: hier kun je de afzender instellen per organisatie. Standaard staat de waarde actief die die op account niveau is ingericht. Wil je dat er een andere afzender wordt ingesteld voor de organisatie? Zet dan het schuifje uit en pas de waarde aan.
  • SMS: als je hebt ingesteld dat er per SMS ook een offerte wordt verstuurd, dan kun je ook op organisatieniveau bepalen wie de afzender moet zijn. Standaard wordt de waarde gebruikt die op organisatieniveau ('Account' --> 'Algemeen') is ingericht. Wil je bijvoorbeeld bij Organisatie A dat de afzender 'Organisatie A' wordt, dan kun je dit aanpassen door het schuifje uit te zetten en de waarde in te voeren.
  • Logo preferences: voor de PDF, e-mail en offerte kun je bepalen welke logo's getoond moeten worden (bijvoorbeeld die van de leverancier aan de linkerzijde, die van de verkoper aan de rechterzijde). De instellingen op accountniveau ('Account' --> 'Algemeen') worden standaard gebruikt. Wil je een afwijkende instelling voor een organisatie? Dan kun je het schuifje uitzetten en de waarde aanpassen. Je hebt de keuze uit 2 opties: 'None' (er wordt geen logo getoond op de desbetreffende plek), 'Product' (het logo van het product/leverancier wordt gebruikt) of 'Seller' (het logo van de verkoper wordt getoond).
  • Contact preference (offer page): hier kun je aangeven welke contactgegevens er getoond moeten worden op de landingspagina voor offertes voor de ingerichte flows. Hierbij gelden de instellingen 'Select' (als je deze selecteert, dan wordt niks getoond), 'Verkoper' (contactgegevens van de verkoper worden getoond), 'Leverancier' (de contactgegevens van de leverancier worden getoond) of 'Flow' (de instellingen van de flow worden gebruikt).
  • Resource permissions: standaard levert Salesdock een aantal type accounts uit. Het gaat her om de beheerder, organisatieadmin en een agent account. Op accountniveau kun je verder instellen welke rechten deze type gebruikers niet mogen hebben, maar dit kan ook op organisatieniveau worden ingesteld. Wil je een afwijkende instelling voor die organisatie doorvoeren? Dan kun je het schuifje 'Use account value' uitzetten en de instellingen aanpassen.
 • Klik op 'Opslaan'. Let op: zorg ervoor dat je per 'Blok' op opslaan klikt indien je daar een wijziging hebt doorgevoerd.