In Salesdock zijn er 4 rollen, agent, teamleider , organisatieadmin en admin. Om goed uit te leggen wat de verschillen zijn is het belangrijk te weten dat er 2 verschillende portalen zijn:Portalen


Agent portaal

In de agent portaal kan een agent formulieren invullen, transacties, leads en taken aanmaken en zijn of haar resultaten in zien. In dit portaal kan de agent dus een sale doen.


Admin portaal

In de admin portaal kan de applicatie beheert worden. Wat een user precies kan aanpassen hangt af van zijn rol en eventuele gebruikers specifiek ingestelde rechten.


Nu we weten wat de verschillende portalen zijn, en wat je er mee kunt doen leggen we je de verschillen uit tussen de rollen die we binnen Salesdock kennen.Rollen


Agent

De agent rol heeft alleen toegang tot het agent portaal. Standaard kan een agent alleen zijn eigen data zoals transacties, leads en taken zien. Op organisatie en team-niveau is het mogelijk een agent ook toegang tot geven de data van andere agents.


Teamleider

Een teamleider heeft naast de toegang als agent tot de agent portaal ook toegang tot het admin portaal met beperkte rechten. In dit portaal kan de teamleider alle transacties kan zien die door agents van zijn team zijn aangemaakt. De rol van teamleider is alleen van toepassing op de leadsmodule. 


Organisatieadmin

Een organisatieadmin heeft naast de toegang als agent tot de agent portaal ook toegang tot het admin portaal. In het admin portaal kan een organisatieadmin alles doen wat je mag verwachten van een beheerder van de organisatie. Zo kan een organisatieadmin alle transacties zien die door agents van de desbetreffende organisatie zijn aangemaakt, rapporteren draaien, en indien voldoende rechten ook gebruikers toevoegen binnen de organisatie. Een organisatieadmin kan dus nooit data inzien of data aanpassen buiten zijn organisatie.


Rechten

Per organisatieadmin kunnen de rechten ook nog verder beperkt worden. Dit kun je doen via de Beheer permissies instelling die voor iedere organisatieadmin beschikbaar is.


Admin

Een admin is de enige gebruiker die alle data over het hele account kan bekijken. Deze gebruiker kan naast transacties, leads en formulieren bekijken, ook de inrichten verzorgen. Producten beheren, apps installeren, en instellingen aanpassen zijn een van de zaken die alleen een admin kan.


Rechten

Per admin kunnen de rechten ook nog verder beperkt worden. Dit kun je doen via de Beheer permissies instelling die voor iedere admin beschikbaar is.


Eigenaar

Een eigenaar heeft dezelfde rechten als een beheerder, maar kan daarnaast ook bij de facturatie en abonnementsinformatie van zijn Salesdock account. Er kan maar één gebruiker eigenaar zijn van een account. Wil je van eigenaar wisselen, dan zul je direct een nieuwe eigenaar moeten aanwijzen.