De Energie BE App richt zich op de verkoop van Belgische energieproducten voor de Belgisch energiemarkt.


De forfaitaire kosten (terugleverkosten) zijn de kosten die klanten betalen voor het terugleveren aan het net.


In de app is het mogelijk om een forfait toe te voegen. Je kunt het naar behoren invullen per:

  • energieleverancier;
  • klanttype (consument en/of zakelijk);
  • gewest (Vlaanderen en/of Wallonië).


LET OP: de inrichting van de forfaitaire kosten zijn voor de Belgische klanten die terugleveren waarvan zij slechts een analoge meter hebben, dus zonder een slimme/digitale meter.


In de Energie BE app, ga naar Tarieven leveranciers --> Forfait.Je richt de kosten per excl. btw per maand per kVA in. Wij rekenen automatisch het BTW erbovenop voor consumenten.


In de flow heb je Met berekening en Zonder berekening. Bij geen berekening tonen wij het forfait per kVA.


Als de berekening er wel is, dan worden de ingevulde waarden vermenigvuldigd met 12 (maanden) omdat wij in de berekeningen de jaarlijkse kosten tonen. Stel je vult in €4,04, dan zijn de uiteindelijke berekeningen nog vermenigvuldigt met 12 (4,04 * 12 = 48,50):


Goed om te weten: deze forfaits worden automatisch gesynchroniseerd met integratiepartners. Zij hoeven aan hun kant niks te doen.