Middels de creditsafe integratie is het mogelijk om een kredietcheck uit te voeren voor zakelijke klanten. Je kunt hiermee een aantal zaken bepalen:


1. Aan welke kredietwaardigheid er moet worden voldaan;

2. Of er eventueel een borg moet worden betaald.


In deze handleiding staat omschreven hoe deze integratie ingericht kan worden. Let op: je dient zelf een abonnement te hebben bij Creditsafe.


Inrichting


  1. Ga naar 'apps' en installeer de 'credit check' app
2. Klik op 'koppelen' en voer de gebruikersnaam en wachtwoord in waarop de API van creditsafe geraadpleegd kan worden.


Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de test- en productiemodus. De testmodus zal gekoppeld zijn aan de testomgeving van Creditsafe, de productiemodus aan de productieomgeving van Creditsafe.


3. Richt in of je de integratie wil activeren voor alle flows, specifieke flows of onder bepaalde voorwaarden. 


-Voer de kredietcheck uit op alle flows: de kredietcheck wordt altijd uitgevoerd voor zakelijke klanten.

-Voer de kredietcheck uit op specifieke flows: de kredietcheck wordt uitgevoerd voor specifieke orderstraten en voor zakelijke klanten.

-Voer de kredietcheck alleen uit op basis van specifieke condities: hiermee kun je zelf logica toevoegen wanneer de kredietcheck moet uitvoeren, bijvoorbeeld op basis van bepaalde verbruikers, voor bepaalde organisaties, etc. De kredietcheck wordt alleen uitgevoerd voor zakelijke klanten.4. Bij het 'klantvoorwaarden' tabblad kun je kredietwaardigheidsregels instellen. Je kunt meerdere kredietwaardigheidsregels instellen, bijvoorbeeld voor een kredietscore lager dan X, tussen Y en Z, etc. Je kunt regels ook 'slepen', waarmee je kunt bepalen welke regel als eerste moet worden toegepast indien de klant in aanmerking komt voor meerdere regels.Als je de regel aanmaakt, dan kun je bovenin een naam toevoegen die je voor eigen interne administratie gebruikt. Je kunt vervolgens condities toevoegen die je wil toevoegen aan deze regel, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheid lager is dan 20.Je krijgt dan een regel zoals hieronder:Je kunt vervolgens instellen:


-Of je de kredietscore van Creditsafe aan de agent wil laten zien;

-Of je wil dat er bij die voorwaarde geen sale kan worden aangemaakt (als je dat in dit voorbeeld aanzet, dan zul je voor een kredietscore onder de 20 geen sale kunnen maken);

-Of je een bericht wil tonen aan de agent. Dat is bijvoorbeeld handig om aan te geven wat de agent in dit geval moet doen, maar ook om een eventueel borgbedrag te tonen. Je dient hiervoor de 'variabele' voor 'borg' toe te voegen (zie ook hieronder). De borgregels kun je in het tabblad 'borg' instellen, wat hierna wordt toegelicht.5. Wil je een borg toepassen als de klant niet kredietwaardig is? Dan kun je via 'Borg' deze regels instellen. Het principe is hetzelfde als bij de kredietwaardigheidsregels: je kunt zelf een naam bepalen en de voorwaarden die toegepast moeten worden.Zo kun je bijvoorbeeld een borgregel aanmaken die wordt toegepast als de kredietscore lager is dan 20 en een stroomverbruik onder de 5000 kWh ligt.Je kunt zoveel borgregels aanmaken als je zelf wil. Let op: als de klant, op basis van de condities, in aanmerking komt voor meerdere borgregels, dan zullen al die bedragen bij elkaar opgeteld worden. Voorbeeld: je hebt een aparte borgregel aangemaakt voor stroom en gas (respectievelijk €200,- en €300,-), die worden toegepast bij een kredietscore lager dan 20 en bij een volume tot respectievelijk 2000 kWh en 4000 m3 gas. Als de klant in aanmerking komt voor deze regels, dan zal het totale borgbedrag van €500,- worden getoond aan de klant (indien de borg als 'variabele' is toegepast bij de kredietwaardigheidsregel, zie ook stap 4).


In het agentportaal zal de agent, na het invullen van het KVK nummer, een bijbehorende melding krijgen indien van toepassing. Overig


  • De kredietwaardigheid komt niet op het contract te staan richting de klant. Mocht je hier iets mee willen, neem dan contact op met support@salesdock.nl.
  • Als er geen bedrijf kan worden gevonden bij Creditsafe, dan zal er een melding worden getoond aan de agent. Er zullen dan ook geen krediet- en borgregels worden toegepast indien deze zijn ingericht op basis van een kredietscore.
  • De integratie kan nu op verzoek open worden gezet. Mocht je dit willen gebruiken, dien dan een verzoek in bij support@salesdock.nl.