In onze App center staat de app Gulf export waar je (tegen eenmalige betaling) gebruik van kunt maken.Door het Installeren van deze app komt er een export template tot je beschikking die voldoet aan het format zoals Gulf heeft opgesteld. Hierdoor kun je eenvoudig alle data uit Salesdock exporteren en aanleveren bij Gulf. De meeste velden worden automatisch gevuld enkel een aantal 'productvragen dienen gemapt te worden in de app zodat deze kolommen gevuld worden met deze data.


  • Ingangsdatum = Map hier de productvraag die betrekking heeft op de ingangsdatum en wordt uitgesteld voor de Gulf proposities
  • Einddatum = Map hier de productvraag die betrekking heeft op de einddatum en wordt uitgesteld voor de Gulf proposities
  • Contractprijs CO2 + Opslag = Deze velden kun je leeg laten of vullen met een productvraag waar je de contractprijs CO2 of opslag invult
  • Betaalkenmerk = Map hier de productvraag waar je de betaalkenmerk in uitvraagt. Let op: verwar deze niet met de 'betaalwijze'.