Onder Account>Accorderingen kun je accorderingen aanmaken. Je kunt een accordering ook met dynamische variabelen inrichten. Dit kan o.a. handig zijn wanneer je in de accordering wilt verwijzen naar een document uit een product. Wanneer je naar een URL verwijst en de URL veranderd dan levert dat met een dynamische instelling geen problemen op.


Een ander voordeel van een dynamische variabel is dat je niet verschillende accorderingen hoeft aan te maken wanneer je in een accordering naar een looptijd wilt verwijzen en/of specifiek naar het product.