Het is mogelijk om een btw-nummer door de klant te laten invullen bij het accepteren van een offerte, net zoals dat bijvoorbeeld mogelijk is voor het invullen van een IBAN nummer. Via instellingen>flows kan een gewenste zakelijke flow worden geopend. Hier dienen een aantal zaken ingesteld te worden:


1. Allereerst heb je de mogelijkheid om onder het onderdeel 'checkout' te bepalen of de verkoper het btw-nummer mag of moet invullen. Je kunt bepalen of het btw-nummer nooit toont voor de verkoper, toont maar niet verplicht is óf wel toont en altijd verplicht is om in te vullen.2. Vervolgens heb je onder het onderdeel 'online acceptatiepagina' de mogelijkheid om het btw-nummer te tonen voor de klant. Hier heb je eveneens dezelfde opties als voor de verkoper: niet tonen, tonen en niet verplicht óf dat het toont en altijd verplicht is.Zodra de klant de offerte wil accepteren zal er een extra veld beschikbaar komen om het btw-nummer in te vullen.Mocht een verkoper al een btw-nummer hebben ingevuld voor de klant, dan kan de klant deze zelf (indien niet correct) nog aanpassen bij het accepteren van de offerte.