De Energie NL app is voor iedereen beschikbaar om te downloaden vanuit de appstore. In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe de app ingericht dient te worden.


Ga naar apps en installeer de app.


Door de retentiecheck aan te zetten heb je de mogelijkheid om een aanbod te doen aan de klant op basis van wat hij/zij nu heeft. Voorbeeld: stel je verkoopt proposities die alleen voor bestaande klanten zijn, dan zal de retentiecheck ervoor zorgen dat, wanneer je aangeeft dat de huidige leverancier 'Leverancier A' is, alleen proposities van het type 'bestaande klant' getoond worden. Hoe dit werkt? Hieronder uitleg.


 • Ga naar 'apps' en klik op 'Energie NL'
 • Onderstaand scherm zal openen. Zet hierbij de optie op 'Ja' bij 'Zet retentiecheck aan'.


Als je wil voorkomen dat binnen jouw omgeving binnen een bepaalde termijn opnieuw een sale wordt gemaakt op bepaalde EAN codes, dan kun je hiervoor een blokkade inrichten. Zet hiervoor de optie op 'Ja' bij 'Voorkomen aanmaken sale wanneer bestaande sale wordt gevonden (op EAN). • Wanneer deze op 'ja' is gezet zal er een extra veld openen. Hier kun je inrichten na hoeveel maanden er weer een sale op de desbetreffende EAN codes gemaakt mag worden. Vul hier dus alleen een getal in (bijvoorbeeld 24). Let op: het gaat hierbij om sales binnen jouw Salesdock omgeving. • Zorg er vervolgens voor dat je bij 'Leveranciers' de leveranciers gekoppeld hebt. Let op: als je nieuwe leveranciers gaat voeren, dan dienen deze dus hier ook gekoppeld te worden indien je van de retentiecheck gebruik wil maken. Vul bij 'Naam' de naam van de leverancier in zoals je deze wil tonen aan jouw verkopers. Bij 'Productleverancier' zoek de de leverancier op die je in Salesdock hebt staan (producten-->leveranciers). Klik vervolgens op 'Opslaan.


 • In het postcodeformulier zul je vervolgens de optie 'Huidige leverancier?' zien staan. Hier zul je de keuze kunnen maken uit de leveranciers die je hiervoor gekoppeld hebt.


 • Bij de retentiecheck zal Salesdock vervolgens kijken naar de inrichting die je op productniveau hebt voor de proposities. Ga hiervoor naar 'Producten' en open een product. Onder 'Algemeen' zul je vervolgens onderstaande optie zien staan. Afhankelijk van deze instelling zal een product wel of niet tonen voor de gekozen leverancier. Je hebt 3 optie:


 1. Alleen voor nieuwe klanten: het product zal alleen tonen als de klant op dit moment niet die desbetreffende leverancier heeft waar het product aan is gekoppeld.
 2. Voor bestaande klanten: het product zal alleen tonen als de klant op dit moment de huidige leverancier heeft die is gekoppeld aan het product.
 3. Voor nieuwe en bestaande klanten: het product zal altijd tonen.Onder het kopje "exporteer mapping" heb je de mogelijkheid om in de export de volgende drie productvragen te exporteren.

        1. Betaalwijze

        2. Overstapdatum 

        3. ContractsduurBij flexproposities kunnen de tarieven door de verkoper worden ingevuld. Wil je hier een bandbreedte op instellen? Dan kun je dit instellen via apps>energie NL>tarieven grootzakelijk. • Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe regel toe te voegen.
 • Selecteer het product waar de tariefregel voor aangemaakt moet worden.
 • Ken de organisaties toe waarop de tariefregel van invloed is.
 • Je ziet vervolgens in de middelste kolom de tarieven staan die zijn ingericht binnen het product. Je hebt vervolgens een aantal opties:
  • Absolute waarde: Dit geeft de range aan waarbinnen de verkoper mag kiezen. Voorbeeld: het basistarief is €0,04810, maar de verkoper mag kiezen tussen €0,020 en €0,05. Aan de linkerzijde voer je dan '0,020' in, aan de rechterzijde '0,05'.
  • Relatieve waarde: hiermee kun je aangeven binnen welke bandbreedte de verkoper relatief gezien mag kiezen. Voorbeeld: het basistarief is  €0,04810 en de verkoper mag €0,04 onder en €0,06 boven het basistarief iets verkopen. Voer dan aan de linkerzijde '0,04' in, aan de rechterzijde '0,06'.
  • Relatief percentage: dit is hetzelfde als hierboven, alleen procentueel gezien. Mag iemand bijvoorbeeld 1% onder en 2% boven het basistarief iets verkopen? Voer dan aan de linkerzijde '1' in, aan de rechterzijde '2'.


Je kunt uiteraard meerdere tariefregels aanmaken, zodat je per organisatie kunt bepalen binnen welke bandbreedte ze mogen verkopen. Let op: deze waarden worden (nog) niet gesynchroniseerd binnen integraties.
In Nederland kennen we 10 gasregio's. Sommige leveranciers rekenen op het kale gastarief een toeslag op basis van de gasregio van de aansluiting. Leveranciers hanteren hun eigen regels, maar in de basis zijn er drie smaken:


 • Leveranciers die geen regiotoeslag heffen; je betaald hetzelfde voor gas ongeacht of je in gasregio 1 of 3 of 10 woont.
 • Leveranciers die een toeslag heffen, die alleen regio afhankelijk is. 
 • Leveranciers die per propositie én regio een andere toeslag rekenen.


In Salesdock kun je alle 3 de situaties verwerken. Wanneer een leverancier geen regiotoeslag heft hoef je natuurlijk niets te doen. Je vult gewoon de kale gastarieven in. Wanneer de toeslagen alleen regio afhankelijk zijn, kun je deze per leverancier instellen. Dit kan via de Energie NL app: Apps > Energie NL > Gasregio's > Tarieven. Je hoeft daar alleen de toeslag in te voeren. De tarieven dienen ingevoerd te worden met een punt (.). Wanneer de regiotoeslagen vermengt zijn met de kale tarieven dan kun je op productniveau voor iedere regio een tarief invoeren. Vul hierin het combinatietarief is, dus het kale gastarief én het tarief van de regiotoeslag. Overigens zul je deze dan al vaak als één tarief aangeleverd krijgen.


Gas tax level

Of een product gebruik maakt van de gasregiotoeslag op leveranciers- of op productniveau valt op productniveau in te stellen. Ga hiervoor naar Producten > Kies een product > Eigenschappen en zoek voor de instelling 'Gas tax level' zoals hieronder weergegeven.Je hebt hierin dus twee keuze's:


 • Leverancier
 • Product


Wanneer je dus per product een gasregiotoeslag wil invoeren dan kies je voor Product, en anders voor Leverancier.


Let op dat als je kiest voor Leverancier; deze toeslagen (nog) niet meegaan in eventuele integraties die je hebt met andere Salesdock klanten.


Overheidsheffingen worden door Salesdock onderhouden. Wil je de tarieven inzien? Dan kan dat via 'Apps' -->'Energie NL'.