Bij flexproposities kunnen de tarieven door de verkoper worden ingevuld. Wil je hier een bandbreedte op instellen? Dan kun je dit instellen via apps>energie NL>tarieven grootzakelijk.  • Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe regel toe te voegen.
  • Selecteer het product waar de tariefregel voor aangemaakt moet worden.
  • Ken de organisaties toe waarop de tariefregel van invloed is.
  • Je ziet vervolgens in de middelste kolom de tarieven staan die zijn ingericht binnen het product. Je hebt vervolgens een aantal opties:
    • Absolute waarde: Dit geeft de range aan waarbinnen de verkoper mag kiezen. Voorbeeld: het basistarief is €0,04810, maar de verkoper mag kiezen tussen €0,020 en €0,05. Aan de linkerzijde voer je dan '0,020' in, aan de rechterzijde '0,05'.
    • Relatieve waarde: hiermee kun je aangeven binnen welke bandbreedte de verkoper relatief gezien mag kiezen. Voorbeeld: het basistarief is  €0,04810 en de verkoper mag €0,04 onder en €0,06 boven het basistarief iets verkopen. Voer dan aan de linkerzijde '0,04' in, aan de rechterzijde '0,06'.
    • Relatief percentage: dit is hetzelfde als hierboven, alleen procentueel gezien. Mag iemand bijvoorbeeld 1% onder en 2% boven het basistarief iets verkopen? Voer dan aan de linkerzijde '1' in, aan de rechterzijde '2'.


Je kunt uiteraard meerdere tariefregels aanmaken, zodat je per organisatie kunt bepalen binnen welke bandbreedte ze mogen verkopen. Let op: deze waarden worden (nog) niet gesynchroniseerd binnen integraties.