Voor de teruglevering zijn er een aantal opties:


  1. Salderen: de ingevulde teruglevering wordt in mindering gebracht van het ingevulde verbruik. Voorbeeld: Je verbruikt 3000 kWh en levert 2000 kWh terug, dan blijft er 1000 kWh over. Over deze 1000 kWh zal de berekening plaatsvinden. Als er meer wordt teruggeleverd dan het verbruik, dan zal alles wat méér wordt teruggeleverd vermenigvuldigd worden tegen het teruglevertarief, dat is ingesteld binnen het product. Dit zal dan exclusief btw zijn.
  2. Niet salderen (zonder btw). De teruglevering wordt vermenigvuldigd tegen het teruglevertarief dat is ingericht binnen het product, maar exclusief btw.
  3. Niet salderen (met btw). De teruglevering wordt vermenigvuldigd tegen het terugleveratief dat is ingericht binnen het product, maar met btw. Alles wat méér wordt teruggeleverd dan het ingevoerde verbruik zal exclusief btw zijn.
  4. Alleen tonen. De teruglevering wordt wel getoond, maar er zal niks mee worden gedaan in de berekening.


Dit kan ingesteld worden per leverancier, wat je kunt doen via producten-->leveranciers-->leverancier openen: