Via account-->Emails & sms kun je gemakkelijk de mailinhoud wijzigen die wordt uitgestuurd naar jouw klant. Deze mailinhoud kun je volledig dynamisch maken per leverancier, product, verkopende partij, etc.


Voorbeeld

Je wil dat er twee aparte offertemails worden uitgestuurd: eentje voor leverancier A, eentje voor leverancier B.


Inrichting


  1. Ga naar 'account'.
  2. Klik op 'emails & sms'.


Selecteer 'Variabelen' en dan op 'supplier'. Open vervolgens 'f is', waarmee je kunt kunt kiezen uit twee variabelen: 'id' en 'name'.


ID: hier geef je aan dat je de tekst wil tonen voor een leverancier op basis van het ID. Het ID van de leverancier vind je via producten-->leveranciers. Je ziet vervolgens in de URL staan welk ID hier bij hoort (dit is een getal).


Name: hiermee voer je de naam van de leverancier in.
Als je op een van de keuzes klikt, dan krijg je een tag als deze (onderstaand voorbeeld is op basis van ID's):{{#supplier.is.id.}} {{/supplier.is.id.}}


Achter de 'is.id.' vul je het ID van de leverancier in en tussen de tags zet je de tekst die je wilt uitsturen. Bijvoorbeeld: {{#supplier.is.id.123}}Tekst voor leverancier 123{{/supplier.is.id.123}}. Voor de andere leverancier kun je dan hetzelfde doen: {{#supplier.is.id.543}}Tekst leverancier 543{{/supplier.is.id.543}}. Gevolg: voor beide leveranciers wordt een andere tekst uitgestuurd.


Overige situaties


Voorbeeld 2


Voor leverancier A en B wil je een aparte mail, maar voor de overige leveranciers een generieke.


{{#supplier.is.id.123}}Tekst voor leverancier 123{{/supplier.is.id.123}}

{{#supplier.is.id.543}}Tekst leverancier 543{{/supplier.is.id.543}}.

{{^supplier.in.123,543}}Tekst voor de overige leveranciers{{/supplier.in.123,543}}


Hier valt op dat je verschillende icoontjes ziet: de eerste tag begin met een '#', de tweede met een '^'. De eerste (#) betekent dat de tag een specifieke waarde moet bevatten om de tekst te tonen (bijvoorbeeld leveranciers ID 123). De ander (^) geeft aan dat de leverancier niet de waarde 123 of 543 moet bevatten. Kortom: voor leverancier 123 en 543 stuur je unieke mails uit, maar de overige een generieke.


Voorbeeld 3


Je wil voor een organisatie een andere tekst uitsturen. Ook hier kun je een keuze maken tussen een ID of een naam. Het ID kun je vinden via account-->organisaties-->organisatie openen (het ID zie je in de url). In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een organisatienaam. Kies dan organisation-->f is-->name. Je krijgt dan onderstaande tags:


{{#organisation.is.name.}} {{/organisation.is.name.}}


In dit voorbeeld gaan we een aparte mailtekst maken voor 1 organisatie, waarbij die voor de overige generiek wordt.


Voor specifieke organisatie:
{{#organisation.is.name.testorganisatie}}Tekst voor de testorganisaties{{/organisation.is.name.testorganisatie}}


Voor de overige organisaties:
{{^organisation.is.name.testorganisatie}}Tekst voor overige organisaties{{/organisation.is.name.testorganisatie}}
Voorbeeld 4


Een bepaalde tekst moet uitgestuurd worden op basis van een antwoord op een bepaalde vraag. Voorbeeld: we willen een tekst uitsturen als iemand heeft aangegeven dat hij/zij kredietwaardig is. Open dan productquestions-->f is-->de productvraag (in dit geval of je kredietwaardig bent).


Je krijgt dan onderstaande tags:


{{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.}} {{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.}}


Ook deze kun je dan weer invullen met de gewenste waarde waar aan voldaan moet worden, wat in dit voorbeeld het antwoord 'ja' is. Je krijgt dan onderstaande tekst:


{{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}Tekst als de klant kredietwaardig is{{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}


Voorbeeld 5


Je kunt ook 'tags binnen tags' gebruiken. Dit betekent dat je bijvoorbeeld kun instellen dat je een mail wil uitsturen per leverancier, maar dat deze ook vervolgens weer moet verschillen per organisatie, product, etc. Voorbeeld: ik wil een mail uitsturen voor leverancier 'Testleverancier', maar wil dat deze per verkopende organisatie verschilt. Daarnaast wil ik ook nog binnen deze mails dat een stuk van de mailtekst gebaseerd wordt op een antwoord op basis van een productvraag.


Allereerst beginnen we met een tag aan te maken voor de leverancier. In deze casus ga ik voor een leverancier op basis van een naam. Ik kies voor supplier-->f is-->name.


We krijgen dan dit resultaat: {{#supplier.is.name.}} {{/supplier.is.name.}}. Deze vullen we aan met de naam, waardoor we dit krijgen: {{#supplier.is.name.testleverancier}} {{/supplier.is.name.testleverancier}}. Nu gaan we zorgen dat er per organisatie een aparte tekst in de mail komt. Klik dan op organisation-->f is-->name. We krijgen dan dit:


{{#supplier.is.name.testleverancier}}{{#organisation.is.name.}} {{/organisation.is.name.}} {{/supplier.is.name.testleverancier}}. Ik wil in deze situatie mails uitsturen voor twee organisaties. Je krijgt dan dit:


{{#supplier.is.name.testleverancier}}{{#organisation.is.name.organisatie1}}Tekstorganisatie1 {{/organisation.is.name.organisatie1}}{{#organisation.is.name.organisatie2}}Tekstorganisatie2 {{/organisation.is.name.organisatie2}}{{/supplier.is.name.testleverancier}}

Daarnaast wil ik, op basis van een antwoord uit de bestelflow, nog een tekst toevoegen op basis een antwoord uit de vragenlijst (zie vorig voorbeeld). Je krijgt dan als voorbeeld:


{{#supplier.is.name.testleverancier}}{{#organisation.is.name.organisatie1}}Tekstorganisatie1 {{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}Tekst als de klant kredietwaardig is, maar uitgestuurd voor 'organisatie1' {{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}{{/organisation.is.name.organisatie1}}{{#organisation.is.name.organisatie2}}Tekstorganisatie2 {{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}Tekst als de klant kredietwaardig is, maar uitgestuurd voor 'organisatie2'{{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}{{/organisation.is.name.organisatie2}}{{/supplier.is.name.testleverancier}}


Zoals hierboven met kleurtjes aangegeven is te zien dat je aparte tekst kun sturen voor een leverancier, maar per organisatie. Los daarvan kun je binnen die organisatie nog een andere tekst uitsturen op basis van een productvraag. Kortom: het is zo uitgebreid te maken als je zelf wil. Je zou zelfs nog een generieke tekst kunnen uitsturen voor de overige organisaties. Je krijgt dan (zie uitbreiding in groen):


{{#supplier.is.name.testleverancier}}{{#organisation.is.name.organisatie1}}Tekstorganisatie1 {{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}Tekst als de klant kredietwaardig is, maar uitgestuurd voor 'organisatie1' {{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}{{/organisation.is.name.organisatie1}}{{#organisation.is.name.organisatie2}}Tekstorganisatie2 {{#productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}Tekst als de klant kredietwaardig is, maar uitgestuurd voor 'organisatie2'{{/productquestions.is.ben-je-kredietwaardig.ja}}{{/organisation.is.name.organisatie2}}{{^organisation.in.name.organisatie1,organisatie2}}Tekst voor overige organisaties{{/organisation.in.name.organisatie1,organisatie2}}{{/supplier.is.name.testleverancier}}


Tip: maak gebruik van de variabelen (zie hiervoor dit artikel). Met variabelen kun je zorgen dat je veel tekst ook dynamisch kunt maken, zoals de naam van het klant, de aanhef, welk product er is verkocht, wat de contactgegevens zijn van de verkoper, etc. Kortom: je maakt hiermee een mail die volledig gepersonaliseerd is voor de klant.


Beschrijvingen


f is: de waarde die je hier invult moet gelijk zijn om de inhoud te versturen. Dit kan 1 waarde bevatten. Bijvoorbeeld {{#product.is.name.zonnepanelen}} {{/product.is.name.zonnepanelen}}.

f in: als je meerdere condities wilt toevoegen waaraan voldaan moet worden. Voorbeeld {{#supplier.in.123,543}} {{/supplier.in.123,543}}.

f contains: als de inhoud een bepaalde waarde moet bevatten. Voorbeeld: {{#product.contains.name.zonnepanelen}} {{/product.contains.name.zonnepanelen}}. Deze tekst wordt dan verstuurd als de productnaam het woord 'zonnepanelen' bevat.

#: waarde moet gelijk zijn aan de waarde/een waarde bevatten die je invult. Voorbeeld: {{#supplier.in.123,543}} {{/supplier.in.123,543}}. In dit geval wordt de tekst getoond als de leverancier de waarde 123 of 534 bevat.

^: waarde moet niet gelijk zijn aan de waarde/een waarde bevatten die je invult. Voorbeeld: {{^supplier.in.123,543}} {{/supplier.in.123,543}}. In dit geval wordt de tekst getoond als de leverancier niet 123 of 543 is.