In de dynamische importdocumentatie voor leads (Leads-->Importeer leads-->Documentatie) vind je alle velden die je kunt importeren. Standaard levert Salesdock een aantal velden uit die geïmporteerd kunnen worden én het salesproces versnellen (zo kun je bepaalde gegevens al laten prefillen in de offerte of bestelling).

Het kan vaak ook handig zijn om verkopers extra informatie mee te geven, die ze kunnen gebruiken bij hun gesprek met de lead. Deze 'vrije velden' kun je zelf aanmaken.


 1. Klik op 'Instellingen'.
 2. Selecteer 'Extra velden'.
 3. Ga naar het tabblad 'Lead'.
 4. Klik op 'toevoegen'.
 5. Kies voor het gewenste type veld (eventueel in aanvulling met een validatie, waar de data bij import aan moet voldoen):
  1. Tekst (vrij).
  2. Tekstveld (voor uitgebreidere teksten).
  3. Meerkeuze (een optie mogelijk).
  4. Meerkeuze (meerdere opties mogelijk).
  5. Checkbox.
  6. Prijs.


Na het toevoegen van het vrije veld zal deze direct beschikbaar zijn voor het importeren óf het handmatig aanmaken van leads. Dit vrije veld vind je ook terug in de dynamische documentatie (inclusief de veldnaam en opties die je kan gebruiken), zoals in de eerste alinea benoemd. Dit veld zal vervolgens beschikbaar worden gesteld aan de verkoper op de leadkaart.