Als een partner via de integratie producten aan jou beschikbaar stelt, dan kunnen deze via de koppeling worden geïmporteerd. Klik hiervoor op 'Integraties' en open de gewenste integratie. Bij het tabblad 'producten' vind je de producten die op dat moment beschikbaar zijn.


  • Geïmporteerd producten zullen niet opnieuw geïmporteerd hoeven te worden: deze blijven synchroon lopen, wat inhoudt dat zaken als de tarieven, USP's, documenten, omschrijvingen, etc. automatisch worden aangepast zodra deze bij jouw partner worden gewijzigd.
  • Nieuwe producten kun je ophalen door deze te selecteren en bovenaan aan te geven dat je de geselecteerde producten wilt ophalen. Let op: als je nieuwe producten ophaalt kan het betekenen dat je nieuwe vragen moet koppelen. Controleer dan ook altijd 'productvragen' en de bijbehorende condities binnen diezelfde integratie.