Bij de anonimisering worden alle standaard herleidbare gegevens geanonimiseerd. Het kan echter zijn dat je productvragen heb aangemaakt, waarin je herleidbare gegevens uitvraagt (bijvoorbeeld een extra e-mail adres voor de facturen). Deze data kun je ook meenemen wanneer je een anonimisering uitvoert op systeem- of relatieniveau. 

Ga naar 'flows' en klik op 'productvragen'. Als je een productvraag opent, dan kan het schuifje 'anonimiseerbaar' aangezet worden. De ingevoerde antwoorden bij deze vraag zullen dan ook bij de anonimisatie worden meegenomen.