Het is mogelijk om per relatie de data te anonmiseren, maar je kunt ook instellen dat de applicatie op een door jou gewenst moment de anonmisering doorvoert. Let op: onderstaande instelling is alleen in te stellen door een owner/eigenaar van een omgeving. Ben jij admin/beheerder en van mening dat je owner moet worden? Neem dan contact op met jouw applicatiebeheerder of schakel, indien jij de applicatiebeheerder bent, met support@salesdock.nl.


Ga naar 'Instellingen'>'Zichtbaarheid'>'Anonimiseer'. Je ziet vervolgens onderstaande pagina staan. Hierbij is te zien dat je voor offertes, bestellingen en leads (indien je de leadmodule hebt) met bijbehorende statussen kunt bepalen wanneer data geanonimseerd moet worden.Geef vervolgens aan na hoeveel dagen de data geanoimiseerd moet worden. In onderstaand voorbeeld worden geaccepteerde offertes na 365 dagen automatisch geanonimiseerd.Let op: wanneer data geanonimseerd is, dan kan dit niet meer worden teruggedraaid. Ga dus zorgvuldig met deze instellingen om.