Een bevestigingsmail wordt uitgestuurd wanneer de klant een offerte accepteert, of wanneer er een directe bestelling is geplaatst. Of deze e-mail wordt uitgestuurd kan op een aantal plaatsen worden ingericht.


  • Ga naar >Flows, selecteer de flow en kies wijzig flow. Dit is van toepassing op alle transacties die via die flow plaatsvinden.
  • Bij de leverancier (producten-->leveranciers). Er kan eventueel worden aangegeven dat een bevestigingsmail niet wordt uitgestuurd voor een bepaalde leverancier, ook al staat dit op flowniveau ingericht. Zet dan het schuifje 'gebruik instelling flow' uit, waarbij je kunt aangeven wat de waarde bij deze leverancier moet zijn. In onderstaand geval wordt er geen bevestigingsmail uitgestuurd voor de desbetreffende leverancier in combinatie met de 'Energie & Gas Consument' flow.  • Bij de organisatie (account-->organisatie). Ook hier kan, net zoals bij de leverancier, het schuifje 'gebruik instelling flow' uitgezet worden. Je kunt dan naar wens de waarde instellen voor die organisatie. In dit geval betekent dit dat de bevestigingsmail voor het 'koffie bestelformulier' niet wordt uitgestuurd voor alle transacties die binnen die organisatie worden gemaakt.
  • Bij een gebruiker (account-->gebruikers). Hier kan het schuifje 'gebruik instelling organisatie' uitgezet worden en de gewenste instelling doorgevoerd worden. In onderstaand geval zal er geen bevestigingsmail worden uitgestuurd voor 'omroep(en)' voor transacties vanuit die gebruiker.