Ibannummer voor offertes

Per flow kun je instellen of je het Ibannummer wilt uitvragen voor een offerte en zo ja of het optioneel of verplicht is.


  1. Ga naar 'flows'.
  2. Open de flow.
  3. Ga naar het blok "Checkout" 
  4. Setting: Offerte Iban
  5. Afhankelijk of het een hybride (consument en zakelijk) flow is kun je voor consument en/of zakelijk instellen of het Ibannummer Getoond moet worden en verplicht is, Getoond moet worden maar niet verplicht, of verbergen.


Ibannummer voor bestellingen

Voor (directe) bestellingen geldt hetzelfde als hierboven beschreven en stel je het in bij setting "Bestelling IBAN
Ibannummer op de online acceptatiepagina

In de bovenstaande twee gevallen wordt het Ibannummer, mits het uitgevraagd wordt, ingevuld door de agent. Je kunt ook instellen dat je bijvoorbeeld het Ibannummer pas verplicht stelt tijdens het accepteren en dat de klant dan zelf zijn/haar Ibannummer invoert.


Dit kun je instellen via Flows>>Flow openen>>Online acceptatiepagina>>Iban op de online acceptatiepagina?