Het switchvenster bepaalt binnen welke periode iemand aangesloten kan worden bij een leverancier. Dit kan op de volgende manieren worden ingericht.


 1. Op accountniveau. Dit zal als de basis gelden, waar je op leveranciers- en productniveau nog op kunt afwijken.
 2. Op leveranciersniveau. Dit zal als de basis gelden voor alle aan die leverancier gekoppelde producten , maar er kan nog worden afgeweken op productniveau.
 3. Op productniveau.


Accountniveau


 1. Ga naar 'Instellingen'>>transacties>>Algemeen 
 2. Ga naar 'Switch venster' en voer hier de switchvensters in.
Leveranciersniveau


 1. Ga naar 'Producten' en klik op 'Leveranciers'.
 2. Open de gewenste leverancier.
 3. Onderaan de pagina staat het vakje 'Switch venster'. Hier kun je de schuifjes 'Gebruik instelling account' uitzetten als je wil afwijken van wat je op accountniveau hebt ingericht.Productniveau


 • Ga naar 'Producten' en open het gewenste product.
 • Als je op productniveau een afwijking wil instellen, zet dan het schuifje 'Gebruik instelling supplier' uit.
Let op:


 • In het geval van integraties en koppelingen wordt het switchvenster veelal al gesynchroniseerd met de leverancier of integratiepartner. In het geval van een integratie tussen Salesdock omgevingen wordt het switchvenster opgehaald bij de integratiepartner, mits zij het hebben ingericht.
 • Het switchvenster wordt gebruikt bij productvragen van het type 'Overstapdatum'.
 • Je hoeft niet alle mogelijkheden die hierboven genoemd worden (account, leverancier en product) te gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om geen switchvenster op account-, maar alleen op leveranciersniveau in te richten. Alle gekoppelde producten onder die leverancier krijgen dan automatisch het switchvenster dat is geconfigureerd op leveranciersniveau.