Als is ingesteld dat er bij bij een offerte een sms moet worden verstuurd, dan kan hiervan niet alleen de inhoud, maar ook de naam van de afzender worden bepaald. Er zijn twee situaties, afhankelijk van jouw inrichting.


SMS afzender: verkoper


In deze situatie is onder Account>>Algemeen ingericht dat de afzender bepaald wordt op basis van de verkoper ('SMS afzender naam').

  • Bij 'Account' --> 'E-mails & SMS' richt je de standaard afzender in.

  • Je kunt deze vervolgens op organisatie- of gebruikersniveau aanpassen (respectievelijk account-->organisaties of account-->gebruikers). Zet dan het schuifje 'Gebruik instelling account' uit en voer de gewenste waarde in
SMS afzender: leverancier


In deze situatie is onder 'Account' ingericht dat de afzender bepaald wordt op basis van het product ('SMS afzender naam'). in dit geval is de instelling op leveranciersniveau de afzender.

  • Bij 'Account' --> 'E-mails & SMS' richt je de standaard afzender in.  • Als de leverancier de afzender is en je wilt afwijken van wat er op accountniveau is ingericht, dan kan dit worden ingericht op leveranciersniveau. Ga hiervoor naar 'Producten' en klik op 'Leveranciers'. Open vervolgens de desbetreffende leverancier en ga naar het kopje 'SMS'.