Het is mogelijk om een scriptlog in te richten: je kunt hiermee een dynamische tekst laten oplezen door de verkoper, die hij/zij voor het versturen (of na die tijd) dient op te lezen richting de klant. Een scriptlog kun je zelf inrichten door middels van zogeheten 'variabelen' in de desbetreffende flow.


  1. Ga naar 'Flows'.
  2. Open de desbetreffende flow.
  3. Ga naar het kopje 'Script log'.
  4. Je hebt hier de mogelijkheid om een dynamische tekst in te richten op basis van de 'variabelen'. Hieronder vind je een kort voorbeeld ter beeldvorming.
  5. Als je het script log wil activeren, zorg dan dat het schuifje 'Zet script log aan?' is aangevinkt. Klik vervolgens op 'Opslaan'.


Variabelen


Het inrichten van een scriptlog aan de hand van variabelen lijkt complex: je ziet er veel staan en wat moet je doen als je tekst wil tonen voor een bepaalde leverancier? Of als de klant een dubbele meter heeft?


Als je op 'variabelen' klikt, dan zie je dat er een aantal mogelijkheden komen.


Sale: je kunt salespecifieke waarden tonen in het scriptlog. Denk hierbij aan het leveringsadres, de aanhef van de klant (man of vrouw), het KVK nummer, het IBAN nummer, de bedrijfsnaam, geboortedatum en ga zo maar door.

Product: het kan zijn dat je productspecifieke kenmerken wil benoemen in het scriptlog. Dit hoeft niet alleen de naam van het verkochte product te zijn, maar kan ook een extra veld zijn. Voorbeeld: als je een extra veld hebt aangemaakt en deze hebt gevuld in het product, bijvoorbeeld een boetevergoeding, dan kun je deze laten tonen in het scriptlog.

Organisation: wil je organisatiespecifieke dingen laten benoemen in het scriptlog, zoals de naam van de partij waar de klant mee heeft gesproken, het e-mail adres of het telefoonnummer? Dan kun je de gewenste variabelen selecteren die je wil tonen. Ook hier zie je dat je extra velden kunt gebruiken, die je wellicht hebt aangemaakt/gevuld voor de desbetreffende organisatie.

Supplier: hier vind je leverancierspecifieke kenmerken, zoals de naam van de leverancier.

Agent: mocht je gegevens van de verkoper willen benoemen in het scriptlog, zoals zijn/haar naam, dan kun je hier een gewenste variabele selecteren.

Flow: het is standaard binnen Salesdock: elke orderstraat is een 'flow'. Als je flowspecifieke kenmerken wil benoemen, zoals het type of de naam, dan vind je hier de gegevens die je zoekt.

Account: deze is eigenlijk heel simpel: je krijgt met deze variable de mogelijkheid om de naam van jouw account te tonen.

Productquestions: tijdens de orderflow stel je altijd productvragen uit. Het kan een startdatum zijn, of iemand zijn/haar nummer wil porteren, wanneer de monteur langs moet komen, de betaalwijze, etc. Het antwoord op een productvraag kun je dynamisch tonen in de orderflow. Wil je bijvoorbeeld dynamisch de gekozen startdatum tonen? Kies dan de desbetreffende vraag omtrent de startdatum in het scriptlog.

Energie: hier vind je hele specifieke zaken voor energie, zoals het verbruik, de kosten (variabele kosten, netbeheerderskosten, bedragen in- en exclusief btw, etc.).

General: zoals het eigenlijk al een beetje zegt: algemene gegevens. Je kunt hiermee de huidige datum en tijd tonen. Stel je wil dat de verkoper het huidige tijdstip benoemd in het scriptlog, dan kun je de desbetreffende tags gebruiken.
Casus: energie


In deze casus gaan we een scriptlog inrichten dat je alleen wil tonen voor leverancier 'Testleverancier'. Je wil een aantal zaken tonen: aparte teksten voor een dubbele en enkele meter, de leveringskosten, de maandelijkse kosten (inclusief btw) en de jaarlijkse kosten (inclusief btw).


1. Als eerste moet je voor jezelf de afweging gaan maken of je de naam of het ID van de leverancier wil gaan gebruiken waarop het scriptlog moet worden bepaald. Het advies is om het ID te gebruiken, omdat die nooit wijzigt in Salesdock. Als er echter een keer een naamswijziging is van een leverancier, dan dien je het scriptlog ook aan te passen. Dat hoeft met een ID niet. Het ID van de leverancier kun je opzoeken (producten>leveranciers), waar je bovenin de URL het ID ziet staan.

 

In dit geval is het ID 38. Open vervolgens 'Supplier'>f is>ID. De volgende tags worden automatisch gevuld:


{{#supplier.is.id.}} {{/supplier.is.id.}}

Pas deze vervolgens aan naar {{#supplier.is.id.38}} tekst hier invullen {{/supplier.is.id.38}}. Alles tussen het # en / betekent in dit geval dat de tekst die je daar invult alleen voor leverancier 38 wordt gebruikt. We hebben nu de basis gelegd om een scriptlog in te richten die alleen voor de leverancier 'Testleverancier' geldt.


2. Nu willen we zorgen dat we een aparte tekst voor een dubbele en enkele meter gaan tonen. Hiervoor kun je de volgende tags gebruiken:

{{#energie.electricity.double-meter}} Tekst dubbele meter {{/energie.electricity.double-meter}}

{{^energie.electricity.double-meter}} Tekst enkele meter {{/energie.electricity.double-meter}}


Alles tussen # en / is wederom dat het voor een dubbele meter geldt, maar je ziet nu ook een set met een dakje staan. Dit betekent heel letterlijk dat het niet gelijk mag zijn aan de waarde die je erachter hebt gezet; in dit geval hebben we gezegd dat we die tekst alleen willen tonen als het geen dubbele meter is.


3. We willen nu de verbruiken gaan tonen per type meter. Als je de variabele 'energie' uitklapt en vervolgens 'electricity' selecteert, dan zie je dat er veel elektriciteitsspecifieke waarden tevoorschijn komen. In dit geval kies ik ervoor om een all-in-leveringstarief te tonen (tot 10.000 kWh) voor een enkele meter en voor een dubbele meter. Hiervoor gebruik ik voor een enkele meter dan de tag 'all-in-tariff-single-inc-tax', voor een dubbele meter 'all-in-tariff-high-inc-tax' (hoogtarief) en 'all-in-tariff-low-inc-tax' (laagtarief). ik wil immers de tarieven inclusief btw hebben, dus ik kies voor de variant 'inc-tax'.
Tussenstand


We hebben tot nu toe de volgend waarden ingevoerd:


{{#supplier.is.id.38}} 

{{#energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een dubbele meter.

Hoogtarief: {{energie.electricity.all-in-tariff-high-inc-tax}}

Laagtarief: {{energie.electricity.all-in-tariff-low-inc-tax}}

{{/energie.electricity.double-meter}}


{{^energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een enkele meter.

Enkeltarief: {{energie.electricity.all-in-tariff-single-inc-tax}}

{{/energie.electricity.double-meter}}

{{/supplier.is.id.38}}


4. We willen nu inrichten wat de kosten zijn. Ook hier willen we de jaarlijkse en maandelijkse kosten los tonen. Klik wederom op de variabele 'energie', maar selecteer nu 'totals'. Je ziet dat er totalen per jaar en maand kunnen worden geselecteerd. Ik kies wederom voor de 'incl-tax' variant, omdat ik de totalen inclusief btw wil tonen.We hebben nu de volgende tekst samengesteld. Voor de oplettende lezer: je ziet dat er nu sterretjes zijn gezet bij de variabelen. Hier heb ik in deze situatie voor gekozen, omdat ik deze bedragen duidelijk en dikgedrukt aan de verkoper wil tonen. Je kunt dit doen door twee sterren voor en achter de variabelen te zetten, of door simpelweg de tekst te selecteren en op 'B'-icoontje te klikken in de rij waar je ook de variabelenknop ziet staan.


{{#supplier.is.id.38}} 

{{#energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een dubbele meter.

Hoogtarief: **{{energie.electricity.all-in-tariff-high-inc-tax}}**

Laagtarief: **{{energie.electricity.all-in-tariff-low-inc-tax}}**

{{/energie.electricity.double-meter}}


{{^energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een enkele meter.

Enkeltarief: {{energie.electricity.all-in-tariff-single-inc-tax}}

{{/energie.electricity.double-meter}}


Per maand betaalt u: **{{energie.totals.total-per-month-inc-tax}}**

Per jaar betaalt u: **{{energie.totals.total-inc-tax}}**

{{/supplier.is.id.38}}


5. Ik ga nu de tarieven voor gas toevoegen. Selecteer wederom 'energie', klap 'gas' uit en kies voor het all-in-tarief inclusief btw ({{energie.gas.all-in-tariff-inc-tax}}).


6. Daarnaast wil ik zorgen dat de tekst voor elektriciteit alleen toont als de klant elektriciteit afneemt, voor gas alleen als de klant gas afneemt. Voor de oplettende lezer: je ziet bij het openklappen van de variable 'energie' de tekst 'has-stroom', 'has- gas' en 'has-stroom-and-gas. De eerste gebruik je als je een tekst alleen wil tonen voor stroom, de tweede voor alleen gas, de derde als je zowel stroom als gas in de sale hebt zitten. Als je de gewenste waarde selecteert, dan zullen er automatisch twee tags worden gevuld. Je krijgt dan in totaliteit het onderstaande scriptlog (alles tussen het oranje gedeelte is enerzijds voor alleen elektriciteit, anderzijds voor alleen gas):


{{#supplier.is.id.38}} 

{{#energie.has-stroom}}

{{#energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een dubbele meter.

Hoogtarief: **{{energie.electricity.all-in-tariff-high-inc-tax}}**

Laagtarief: **{{energie.electricity.all-in-tariff-low-inc-tax}}**

{{/energie.electricity.double-meter}}


{{^energie.electricity.double-meter}}

U heeft aangegeven te beschikken over een enkele meter.

Enkeltarief: {{energie.electricity.all-in-tariff-single-inc-tax}}

{{/energie.electricity.double-meter}}

{{/energie.has-stroom}}


{{#energie.has-gas}}

U betaalt voor gas: {{energie.gas.all-in-tariff-inc-tax}}

{{/energie.has-gas}}


Per maand betaalt u: **{{energie.totals.total-per-month-inc-tax}}**

Per jaar betaalt u: **{{energie.totals.total-inc-tax}}**

{{/supplier.is.id.38}}