Als je binnen Salesdock de leadmodule afneemt, dan heb je de mogelijkheid om per status een aantal vragen uit te stellen om jouw organisatie van data te verrijken: denk hierbij aan welke leverancier de klant op dit moment heeft, wat de reden is waarom de klant geen interesse heeft in een bepaalde aanbieding, etc.


Er zijn twee stappen die genomen moeten worden:


 1. Je dient leadstatussen aan te maken (als je deze al hebt, dan kun je deze uiteraard gebruiken voor de vragenlijst). Dit kan via 'Account' --> 'Statussen'. Zie hiervoor ook het artikel over het aanmaken/onderhouden van statussen.
 2. Je kunt vragen koppelen aan statussen.


 • Ga naar 'Settings' --> 'Leads' --> 'Questions'; • Klik op 'New question' of klik op 'Create a lead question'


 • Je krijgt vervolgens de optie om een aantal velden in te richten:

  • De naam die je de vraag wil geven.
  • Eventueel een omschrijving.
  • Of de vraag altijd verplicht en zichtbaar moet zijn. Let op: wil je dat de vraag alleen verplicht/zichtbaar moet zijn onder bepaalde condities, dan kun je dit bij 'Condities' aangeven.
  • Of de vraag anonimiseerbaar moet zijn: als bij de vraag bijvoorbeeld een klantnaam of telefoonnummer wordt ingevuld, dan is het advies om deze aan te zetten. Op basis van de anonimiserings instellingen die je hebt ingericht in Salesdock, zal deze ook data ook bij de relatie geanonimiseerd worden.
  • Het type vraag (bijvoorbeeld tekst, meerkeuze, etc.).
  • De condities.
   • Je kunt conditiegroepen toevoegen. Stel: je wilt dat er aan meerdere conditiegroepen voldaan kan/mag/moet worden om een vraag te tonen, dan kun je in groepen werken.
   • Een vraag tonen op basis van een (lead) status.
   • Een vraag tonen op basis van een activiteit. Je kunt bijvoorbeeld een vraag laten tonen die voor telesales van belang is, maar niet voor door to door.
   • Een vraag tonen op basis van een specifieke gebruiker (waar het adres aan is toegekend).
   • Een vraag tonen op basis van een specifieke gebruiker die de adressen heeft gepland.
   • Een vraag tonen op basis van een specifiek team.
   • Een vraag tonen op basis van een organisatie.
   • Een vraag tonen op basis van eerder gegeven antwoorden.

Let op: zoals aangegeven kun je meerdere condities toevoegen, dus je kunt ook een vraag tonen indien aan conditie A (bijvoorbeeld een status), B (bijvoorbeeld een team), C (antwoordoptie van vraag A) en D (antwoordoptie van vraag B) is voldaan. • Bij validaties kun je aangeven of je wil dat het antwoord aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Door dit in te stellen verplicht je de gebruikers om het antwoord in te vullen naar jouw wensen, wat de foutgevoeligheid verlaagt.
  • Numeriek: het antwoord mag alleen een getal zijn.
  • Min: het antwoord moet minimaal aan een bepaalde waarde zijn (de leeftijd moet bijvoorbeeld boven de 18 (jaar) liggen).
  • Max: het antwoord moet minimaal een bepaalde waarde zijn (de leeftijd mag bijvoorbeeld maximaal 100 (jaar) zijn).
  • Regex: je kunt een regex invoeren, waarmee je kunt aangeven dat een antwoord aan bepaalde condities voldoet (bijvoorbeeld de regex voor een telefoonnummer).
  • Een datum: een ingevoerde datum mag bijvoorbeeld minimaal 4 en maximaal 10  weken in de toekomst liggen. 
 • Klik op 'Opslaan'. 


De vraag zal nu zijn toegevoegd. Op basis van deze vraag kun je ook weer vervolgvragen inrichten middels condities (vraag B moet tonen als het antwoord op vraag A 'Ja' is).