BAG is een register met daarin adressen en gebouwen bijgehouden door de Nederlandse overheid. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de adressen en gebouwen binnen zijn gemeente. In het BAG kun je informatie vinden over adressen en objecten, denk daarbij aan grote in vierkante meters, maar ook de functie van een object. In deze energiewereld is die laatste van belang. De ACM verbiedt de verkoop van zakelijke (energie) contracten op adressen waar alleen een woonfunctie, én dus geen zakelijke functie zoals een winkel of kantoor zit.


SoHo


Wel is het toegestaan een zakelijk contract op een woonfunctie te verkopen mits de klant consumentenbescherming geniet; dus 14 dagen om te annuleren, consumentenvoorwaarden, etc. Veel leveranciers hebben voor dit doeleinde proposities ontwikkeld genaamd 'SoHo', wat staat voor 'Small Office Home Office'. Binnen de verkoop van zakelijk (energie) producten kennen we dus twee soorten; zakelijke contracten, en SoHo-contracten.Functies


Salesdock gebruikt daarom de API van het BAG-register voor het ophalen van de functies van ieder object. Hierdoor kunnen we direct bekijken wat je wél, en wat je niet mag verkopen. Op een adres kun je de volgende functies tegenkomen:


 • woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen;
 • bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport;
 • celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen;
 • gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling;
 • industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden;
 • kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie;
 • logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen;
 • onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;
 • sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport;
 • winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten;
 • overige gebruiksfunctie: niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt.


BAG app


Binnen Salesdock betekent dit dat er 3 uitkomsten van belang zijn:


 • W: Alleen een woonfunctie.
 • C: Combinatiefunctie: een woonfunctie én minimaal een andere (zakelijke) functie.
 • Z: Geen woonfunctie, dit zien we dan als zakelijke functie.


Op basis van deze uitkomsten kun je in Salesdock door middel van de BAG-app ervoor zorgen dat producten wel of juist niet getoond worden voor een bepaald adres. 


Als je een zakelijk energieproduct aanmaakt binnen Salesdock kun je aangeven of een product een 'SoHo' product is. Voor SoHo producten wordt er gekeken naar de instelling voor SoHo producten, voor zakelijke niet SoHo producten wordt dus gekeken naar de instelling voor zakelijke producten. De BAG-app staat in de app store van Salesdock en kun je zelf installeren. Na het installeren van de BAG-app krijg je onderstaat instellingenscherm:
De instellingen zijn als volgt.


Ingeschakeld: Of de BAG-app aan moet staan, of niet.

Sla BAG data op bij sale?: Of BAG-informatie zoals functies moet worden opgeslagen met de sale.

Producten tonen op basis van BAG resultaat: Of Salesdock producten moet gaan tonen of verbergen op basis van de BAG-data.


We raden aan om de bovenstaande instellingen te gebruiken. Het kan zijn dat in de toekomst de BAG-app verplicht wordt en niet meer uitgezet kan worden. Je kunt hier dus het beste alvast op voorsorteren.Volledig grip


Of een product wel of niet getoond wordt kun je instellen. De instelling voor de zichtbaarheid voor zakelijke én SoHo producten kun je doen op product niveau, je vindt deze instellingen in de Admin portaal via Producten > Kies product > Algemeen > Zichtbaarheid op basis van BAG resultaat.De mogelijke opties voor SoHo-producten zijn:


 • Toon altijd
  Deze propositie wordt altijd getoond ongeacht het resultaat uit BAG.

 • Toon enkel bij alleen een woonfunctie
  Deze propositie wordt alleen getoond als BAG teruggeeft dat er 1 gebruiksdoel aanwezig is, en dat dit gebruiksdoel een 'woonfunctie' is.

 • Toon ook bij een combinatiefunctie
  Deze propositie wordt getoond als BAG alleen een woonfunctie retourneert, of als BAG een combinatie retourneert van een woonfunctie én een andere gebruiksdoel (kantoorfunctie, etc).


Zakelijk

De opties voor zakelijke producten zijn anders, namelijk de volgende: • Toon indien minimaal één zakelijke gebruiksdoel aanwezig

  Propositie wordt getoond indien minimaal één zakelijke gebruiksdoel door BAG wordt geretourneerd.  Er mag daarnaast ook een woonfunctie aanwezig zijn.

 • Toon alleen indien er geen woonfunctie aanwezig is
  Propositie wordt alleen getoond als er geen woonfunctie aanwezig is.Nog vragen? Neem dan contact op met onze Support-desk.