De meeste leveranciers eisen dat verkopers zich hebben aangesloten bij het CIRE keurmerk, waarmee zij aangeven te voldoen aan de gestelde richtlijnen. Binnen Salesdock is een functionaliteit beschikbaar, waarmee je een aantal zaken kunt doen:

 1. Het CIRE ID ophalen per partner/onderaannemer.
 2. Een verplichting stellen op een geldige CIRE registratie.
 3. Voor sales die via een Salesdock koppeling (integratie) binnen komen een CIRE verplichting instellen.
 4. Voor sales die via de Salesdock API komen (externe systemen) verplichten dat er een geldig CIRE ID moet zijn (aan de hand van een geldig KvK nummer wordt het CIRE ID opgehaald).


Toegang tot de CIRE functionaliteit


 • Ga naar 'apps' en klik op 'Energie NL'.
 • Open het tabblad 'CIRE'.
 • Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat CIRE aan jou heeft gegeven. Mocht je er nog geen hebben, dan kan deze bij hun worden aangevraagd. Let er wel op dat de IP adressen van de Salesdock productie- en testserver worden gewhitelist (zie ook de melding die in de functionaliteit wordt benoemd).


Instellen van de CIRE functionaliteit


Je hebt, nadat je de CIRE functionaliteit hebt ingesteld, de mogelijkheid om de CIRE registratie op verplicht te zetten (schuifje 'verkoper moet een geldige CIRE registratie hebben'). Dit kun je op een aantal niveaus doen:


 1. Generiek: als je het schuifje aanzet binnen de app (apps>Energie NL>CIRE), dan is het voor alle energiesales verplicht.
 2. Op leveranciersniveau: als je gaat naar producten>leveranciers, dan kun je het per leverancier ook aan- of uitzetten. Hiermee kun je van de de setting op appniveau afwijken. Je kunt dus instellen dat het alleen voor leverancier A uitgezet moet worden, of juist alleen aangezet moet worden voor leverancier B,C en D.
 3. Op organisatieniveau kun je aangeven of de CIRE controle moet worden overgeslagen of niet. Deze staat standaard op 'Nee'.Integraties (Salesdock naar Salesdock omgevingen): deelnemer


Zodra de CIRE registratie wordt verplicht voor de leveranciers waarvoor zij verkopen, dan wordt ook van partners via integraties verwacht dat zij een CIRE ID meegeven aan de sale. Deelnemers, die toegang hebben tot de CIRE API, dienen dus ook aan hun zijde de CIRE functionaliteit in te stellen met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee ze de CIRE ID's per organisatie of verkoper kunnen ophalen. Zodra er dan een sale wordt gemaakt, zal bij die desbetreffende sale automatisch het CIRE ID worden opgeslagen die eveneens wordt meegegeven bij het versturen. Dit zorgt ervoor dat de ontvangende Salesdock partij dit ID ook ontvangt.


Integraties (Salesdock naar Salesdock omgevingen): intermediair


Er zijn echter ook situaties dat integratiepartners alleen intermediair zijn en geen deelnemer; zij zijn wel CIRE gecertificeerd, maar hebben geen toegang tot de API van CIRE. Zij hebben dus geen eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Als je zelf deelnemer bent óf met iemand samenwerkt die wel deelnemer is, dan kun je de intermediair toegang geven tot jouw/hun 'lookup' om het CIRE ID op te halen (uiteraard heeft diegene geen toegang tot jouw toegangssleutels tot CIRE).


Om toegang te geven ga je naar 'integraties', selecteer je 'inkomend' en open je de integratie van de desbetreffende partner waar je de lookup mee wil delen. Je kunt vervolgens onderin het schuifje 'Deel CIRE-lookup met integratiepartner' aanzetten. Vanaf dat moment kan de desbetreffende partner ook gebruik maken van deze functionaliteit, waarbij hij/zij onderstaande stappen moet nemen op zijn/haar omgeving:


1. Open de Energie NL app (apps>Energie NL).

2. Selecteer 'CIRE'.

3. Koppel bij 'Gebruik CIRE-inloggegevens van integratiepartner' de waarde 'Ja'.

4. Selecteer vervolgens via welke integratie je de lookup wil gebruiken.Let op: het is van belang dat bij elke verkopende organisatie een KvK nummer is ingesteld (account>organisaties>organisatie openen). Op basis van het ingerichte KvK nummer wordt het CIRE ID opgehaald.


CIRE en Salesdock API


Als er gebruik gemaakt wordt van de Salesdock API, waarbij bijvoorbeeld een extern platform is gekoppeld, dan kunnen zij bij het veld 'seller_coc' het KvK nummer doorgeven van de verkopende partij. Bij binnenkomt wordt, mits de CIRE verplichting aan staat en je nog geldige toegang hebt, gekeken in het register van CIRE of er een geldig CIRE ID aanwezig is. Zo ja, dan wordt de sale 'toegelaten' en het CIRE ID opgeslagen bij de sale. Zo niet, dan wordt de sale via de API afgewezen.


CIRE ID ophalen


Zodra je de functionaliteit hebt ingericht kun je de CIRE ID's ophalen per organisatie of verkoper. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als een partner met ZZP'ers werkt, die elk hun eigen CIRE ID hebben. Als elke verkoper binnen die partner onder hetzelfde CIRE ID werkt, dan hoef je het uiteraard alleen op organisatieniveau op te halen.


Ga hiervoor naar account>organisaties of naar account>gebruikers om de desbetreffende organisatie of gebruiker te openen. Je hebt vervolgens onder het onderdeel 'CIRE' de mogelijkheid om op de knop 'Haal CIRE-reigstratie op van API'  te klikken. Op basis van het ingevulde KvK nummer (dat je in het onderdeel 'Bedrijf' binnen die organisatie of verkoper hebt ingevuld) wordt het CIRE ID opgehaald. Als er een geldig CIRE ID is gevonden, dan wordt deze gevuld en kun je deze opslaan. Als er een melding komt dat er geen CIRE ID is gevonden, dan is er op dat KvK nummer geen CIRE ID bekend.


Controle op CIRE ID


Als je hebt ingesteld dat een geldige CIRE registratie benodigd is, dan wordt er op een aantal zaken gecontroleerd in de API van CIRE:


 1. Of het CIRE ID nog actief is.
 2. Of de registratie aan van de volgende statussen voldoet: VERIFIED, REVERIFYING, SUSPENDED, INVESTIGATING.


Mocht iemand niet (meer) aan deze voorwaarden voldoen, dan zullen de proposities van de leverancier waar de verplichting op zit niet meer zichtbaar zijn op de omgeving waar die verkoper op werkt.